Sierpień to pełnia lata i czas odpoczynku. Podczas tegorocznych wakacji postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym. W ramach projektu Erasmus + od 1 do 12 sierpnia 2022 r. uczestniczyłem w kursie językowym organizowanym przez Malta University Language School na Uniwersytecie Maltańskim w Msidzie.

tomasz malta.jpg nowy

Celem kursu było zdobycie nowych umiejętności językowych. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie - łacznie 40 godzin lekcyjnych. Treścią zajęć było: wprowadzenie nowego słownictwa, powtórzenie wiedzy dotyczącej gramatyki języka angielskiego, ćwiczenie wymowy i intonacji. Tematyka konwersacji dotyczyła m.in. bieżącej sytuacji na świecie, podobieństw i różnic kulturowych krajów, z których pochodzili uczestnicy kursu, systemów edukacyjnych w krajach kursantów, metod nauczania w edukacji. Podczas konwersacji były poruszane również ciekawe zagadnienia polityczne, ekonomiczne i społeczne. Oprócz zajęć językowych odbyły się także warsztaty poświęcone umiejętnościom cyfrowym, które w XXI wieku wymagane są dzisiaj w każdej dziedzinie życia.

Malta to piękna przyroda, malownicze krajobrazy, ciekawa historia kraju, ale dla mnie to przede wszystkim niecodzienne doświadczenie wielokulturowości i możliwość poznania ludzi zamieszkujących tę wyspę. Uczestnikami kursu w mojej grupie były osoby z różnych zakątków świata: z Czech, Chin, Korei Północnej, Brazylii, Argentyny. W ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowano dla nas wieczorny rejs statkiem wokół wyspy i zwiedzanie Valetty - stolicy kraju, gdzie mieliśmy okazję poznać jej bogatą historię, kulturę i spróbować lokalnych przysmaków.

Malta to inny wymiar rzeczywistości. To życzliwość i otwartość na innych ludzi. To możliwość przełamania barier językowych i interpersonalnych. Znajduję się tutaj wiele szkół językowych oferujących naukę języka angielskiego w jego naturalnym środowisku występowania, ponieważ jest on tutaj językiem urzędowym. Dlatego też polecam wyjazd na Maltę każdemu, kto chce doskonalić swoje umiejętności językowe oraz poznać inną kulturę i narodowości.

Tomasz Lesner