18 listopada 2022 r. w naszym liceum gościł absolwent Grzegorz Detlaff. Ukończył on Liceum nr 1 w Wejherowie w 2016 roku i zaczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra rozpoczął studia doktoranckie.

MicrosoftTeams image 4 1

 

Obecnie zajmuje się chemią cukrów i syntetyzuje nowe inhibitory (alfa)-glukozydazy będące estrami 2,3-nienasyconych i 2,3-dideoksy glikozydów diosgeniny, betuliny i flawonolu. Otrzymane związki poddawane są badaniom biologicznym.
Grzegorz przygotował niespodziankę dla uczniów i przeprowadził zajęcia laboratoryjne w naszej nowej pracowni chemicznej. Wzięli w nich udział uczniowie klasy 2c i 3f. Ich zadaniem było rozszyfrowanie "zagadki chemicznej". Każda grupa otrzymała nieznaną próbkę kationów i anionów, której skład mieli określić metodami analizy chemicznej. Ponadto przeprowadzili również elektrolizę i budowali ogniwa chemiczne.
To spotkanie z chemią uczniom bardzo się podobało i zaostrzyło apetyty na kolejne spotkania z zagadkami chemicznymi.
Serdecznie dziękujemy Grzegorzowi Detlaff za przygotowanie zajęć dla naszych uczniów. I zapraszamy ponownie :-)