rekrutacja

Rekrutacja – ważne informacje 

• 06.07-12.07.2023 do godz. 15:00 dostarczenie kompletu dokumentów do szkoły pierwszego wyboru (spis znajduje się tutaj)

• 06.07 godz.  10:00 drugi termin sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (kandydat musi posiadać dokument tożsamości oraz czarny długopis)

• 19.07.2023 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły (informacja w systemie NABÓR)

• 20.07-26.07.2023 dostarczanie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach (dotyczy osób, które złożyły kopie dokumentów)

• 27.07.2023 ogłoszenie listy przyjętych (w szkole na tablicy ogłoszeń)

 

Informacja dla osób, które będą kontynuować naukę w naszej szkole:

 

• Spis podręczników znajduje się tutaj

• 04.09.2023 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły)

• 08.09.2023 wycieczka integracyjna wszystkich pierwszoklasistów 

• 09.09.2023 Narodowe Czytanie 

• Elementem stroju galowego jest tradycyjna czapeczka 

 

Podczas składania dokumentów można zamówić czapeczkę (45 zł) oraz uiścić opłatę za wycieczkę integracyjną (95 zł).

 

Komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w godzinach 9:00-15:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt  tel. 58 672 24 58 (w godz. 9:00-15:00)