Uroczysty i patriotyczny charakter miało spotkanie z okazji Dnia Niepodległości, które odbyło się w naszym Liceum dnia 10 listopada 2005r. Uczniowie ukazali dzieje Polaków i ich starania o wolną Polskę.

10 1

Koncepcją tej akademii był przegląd przez epoki począwszy od rozbiorów Polski, konstytucji 3 maja, poprzez powstania narodowe do momentu odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 roku. Akcent położono na tradycję legionową, na uwydatnienie roli Marszałka Józefa Piłsudskiego w dziejach Polski. Bardzo podniosłym momentem było wyrecytowane przemówienie Józefa Piłsudskiego.
W przedstawieniu tego apelu wzięli udział nasi uczniowie. Nie zabrakło też naszego wspaniałego chóru, którego dyrygentem jest Pani Ewa Rocławska.