6 marca 2009 r. w Centrum Kaszuby gościł profesor Jerzy Bralczyk, jeden z  największych autorytetów w dziedzinie poprawnej polszczyzny. Profesor odpowiadał na pytania, które mógł zadać każdy zainteresowany. Wśród licznie zgromadzonej publiczności największą część stanowili uczniowie "Sobieskiego".

06 4

Nie zabrakło również Dyrekcji naszego liceum, której należy podziękować za zachęcenie uczniów do udziału w spotkaniu. Tak duża frekwencja cieszy i udowadnia, że młodzież naszej szkoły interesuje się językiem polskim i stara się operować nim z jak największą poprawnością.

Profesor Bralczyk okazał się być człowiekiem niepozbawionym humoru. Celowo, dowcipnie wskazywał każdy błąd językowy w wypowiedziach uczestników spotkania i wyjaśniał na czym ten błąd polega. Opowiadał również zabawne anegdoty, z których zawsze można było dowiedzieć się czegoś nowego o naszym współczesnym języku ojczystym.

Uczniowie jeszcze długo będą wspominali miłą atmosferę tej niecodziennej "lekcji", z której każdy wyniósł coś dla wzbogacenia kultury swojego słowa.