Jak co roku, tak również w 2010,  uroczystość zakonczenia 3 letniej edukacji w LO rozpoczęła sie od przekazania sztandaru pocztom sztandarowym klas drugich.

209

Przed 3 laty rozpoczęło naukę 239 gimnazjalistów z których 222 ukończyło szkołę, niektórzy przenieśli się do innych szkół zaś 3 osoby dotarły do klasy trzeciej, ale nie zdały. Wszyscy absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego.

Tradycją szkoły jest nagroda Rady Rodziców dla najlepszych trzech absolwentów, którzy za trzyletnią naukę osiągnęli średnią pow.5,0 bez ocen dostatecznych. Od 4 lat przyznawana jest też nagroda Stowarzyszenia absolwentów dla tych, którzy rozsławili imię szkoły i naszego regionu uczestnicząc w olimpiadach, konkursach i zawodach ogólnopolskich.

Nadrody "Sobieskiego" otrzymali: Michał Głuchaczka, Małgorzata Labuda, Magdalena Westa.

Nagrody Stowarzyszenia Absolwentów otrzymali: Sandra Conradi i Marek Lewiński za dwukrotne zajecie I miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych, Monika Kondlewska za I miejsce w ogólnopolskich zawodach żeglarskich, reprezentowanie kraju na mistrzostwach świata i zakwalifikowanie się do reprezentacji olimpijskiej, Alicja Pipka IV miejsce na Mistrzostwach Polski w biegach na orientację.

Wyróżnieni zostali także uczniowie, którzy otrzymali świadectwo z paskiem za średnią 4,75 i wyższą oraz ci, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Klasa IIIa prof. Maria Różańska:
Adriana Hebel
Mateusz Mejer
Joanna Bujak

Klasa IIIb prof. Monika Westphal: 

Alicja Pipka

Marta Zdunowska

Klasa IIIc prof. Ewa Kass:
Michał Głuchaczka
Marta Dawidowska

Klasa IIId prof. Stefan Grubba:
Sandra Conradi
Paula Necel
Dominik Dudek

Klasa IIIe prof. Anna Łyczkowska:
Magdalena Westa
Dominika Miecznikowska
Mateusz Woźniak
Przemysław Król

Klasa IIIf prof. Krzysztof Sapieha: 

Adriana Sychowska

Klasa IIIg prof. Beata Lenz: 
Małgorzata Labuda
Agnieszka Laskowska
Dominika Langa
Agata Makowska
Dorota Czaja

Klasa IIIh prof. Radosław Brunke:
Patryk Pranczk

Nagrody wręczała dyrektor Bożena Conradi wraz z przewodniczącym Rady Rodziców Adrianem Matuszewskim, który podziękował za trud nauczania i wychowania.

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego pożegnała maturzystów i wraz z dyrekcją podziękowała za solidną pracę aktywistom Samorządu Uczniowskiego.

W imieniu maturzystów przemówienie wygłosił Marek Lewiński, dowcipnie podsumowując czas spędzony w Szkole, z którą mimo wszystko trudno się rozstać.

Uczniowie klas drugich przygotowali występ artystyczny z udziałem dzieci przedszkolnych.

Najlepszych - 15 zdobywców świadectw z paskiem, w tym 5 ze średnią powyżej 5 (na dole) oklaskiwali nauczyciele, rodzice i młodsi koledzy.

GRATULUJEMY !