Sprawdzian kompetencji językowych do klas dwujęzycznych  odbędzie się 29.06.2020r (poniedziałek) zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Kandydaci przychodzą do szkoły o godz.10:00, wchodzą wejściem głównym, zachowują 1,5 m odległości od innych osób. Każdy musi mieć zakryte usta i nos.
  2. Każdy kandydat musi posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty lub paszport) oraz własny długopis.
  3. Po wejściu do szkoły kandydaci dezynfekują ręce i udają się na aulę zgodnie z oznaczoną drogą.
  4. Przed wejściem na aulę kandydaci podpisują listę obecności i zajmują miejsca zgodnie z wylosowanymi numerami.
  5. Po zajęciu miejsc kandydaci postępują zgodnie ze wskazówkami nauczycieli nadzorujących sprawdzian.
  6. Egzamin trwa 60 minut.
  7. Po zakończonym sprawdzianie kandydaci opuszczają szkołę tą samą drogą, którą przybyli, unikając grupowania się.