Bardzo dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w sprawdzianie. Cieszymy się, że nasza oferta okazała się atrakcyjna dla tak wielu osób. 

Kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik przechodzą do drugiego etapu rekrutacji do klas dwujęzycznych, w którym będą brane pod uwagę wyniki na świadectwie oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Kandydaci, którzy nie uzyskali pozytywnego wyniku biorą dalej udział w rekrutacji do klas niedwujęzycznych, które wskazali jako drugi oraz trzeci wybór.

Pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych otrzymały osoby o następujących kodach:

 • 150BF
 • 1714F
 • 19CC6
 • 1A607
 • 21E97
 • 24096
 • 26B27
 • 3978E
 • 3B09C
 • 3D053
 • 541F7
 • 54BB2
 • 59EF4
 • 5C07D
 • 614CE
 • 61BB4
 • 61E0A
 • 62C6B
 • 64F0B
 • 66B74
 • 6E859
 • 78CCE
 • 825FF
 • 86D5E
 • 906BE
 • 9D90C
 • 9E762
 • A0455
 • A210D
 • A960A
 • AE5A7
 • B08DA
 • B519E
 • BF112
 • C88FE
 • C9540
 • CF7BB
 • D682F
 • DA195
 • DC76A
 • DDE44
 • E3E9A
 • EA8F3
 • EEFE2
 • EF068
 • F5786
 • F8ED5
 • F9AEA
 • FB06B
 • FBD68
 • FED7C

Gratulacje!!! Listy imienne są wywieszone w szkole.

Nie zapomnijcie o dostarczeniu pozostałych dokumentów zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie: https://liceum1.pl/rekrutacja-szczegoly/skladanie-dokumentow