rekrutacja

Uzupełnienie dokumentów

 1. W dniach 31.07.2020 r. – 04.08.2020 r. do godz. 15:00 należy uzupełnić dokumenty o:
 • kopię lub oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli papierowej poświadczonej kopii lub oryginału)
 • wniosek o przyjęcie do szkoły (dotyczy kandydatów, którzy nie złożyli papierowej wersji)
 • 3 podpisane na odwrocie fotografie ( dotyczy kandydatów, którzy wyrażają wolę nauki w naszej szkole)

 

 1. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty w godz. 8:00-15:00 w salach:
 • czytelnia (parter) – kandydaci z nazwiskami A-L
 • galeria (I piętro) – kandydaci z nazwiskami Ł-Ż

 

 1. Podczas składania dokumentów należy:
 • po wejściu do szkoły zdezynfekować ręce
 • zasłonić maseczką usta i nos
 • zachować (zgodnie z oznaczeniami) 1,5 m odstęp od innych osób

 

Przypominamy o ważnych datach:

 1. 12.08.2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (również na stronie internetowej szkoły – przy użyciu indywidualnych kodów)
 2. 13.08.2020 r. - 18.08.2020 r. do godz. 15:00 – dostarczenie oryginałów dokumentów
 3. 19.08.2020 r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.