Profil medyczny

zajęcia realizowane we współpracy z Wydziałami Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
i Centrum Chemii w Małej Skali

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • biologia,
 • chemia,
 • język angielski.

Profil przygotuje do studiów na kierunkach medycznych i przyrodniczych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów:

 • lekarski, lekarsko - dentystyczny,
 • farmacja,
 • pielęgniarstwo, położnictwo,ratownictwo medyczne,elektroradiologia, analityka medyczna,
 • fizjoterapia,dietetyka, psychologia zdrowia,
 • weterynaria,
 • biologia,
 • chemia,
 • biotechnologia,ochrona środowiska,inżynieria biomedyczna.

Czy lubisz naukę przez działanie, zbieranie informacji w terenie, chciałbyś nie tylko oglądać gotowe preparaty, ale przede wszystkim tworzyć je sam? Ta klasa jest dla Ciebie.

A może chciałbyś brać udział w interesujących warsztatach biologicznych i chemicznych na Uniwersytecie Gdańskim, badać nieznane substancje w laboratoriach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego? Z tej klasy wywodzą się pracownicy medyczni oraz inżynierowie kierunków chemicznych i biomedycznych.

Chciałbyś poznawać tajniki organizmów zamieszkujących kulę ziemską, w tym człowieka, na wykładach prowadzonych przez lekarzy i pracowników uczelni medycznych z całej Polski, a może brać udział w kilkudniowych zajęciach w ramach Błękitnej Szkoły? Być może wolałbyś sam przeprowadzać prace badawcze i wygłaszać wykłady przed gronem specjalistów ? Tu będziesz miał taką możliwość.

Podczas zajęć uczniowie przeprowadzają analizę pracy swoich układów: wydolność płuc, serca, reakcje układu nerwowego, a także objadają się pysznościami sprawdzając działanie własnych narządów zmysłów. Swoją wiedzę utrwalają biorąc udział w grywalizacjach podczas których: „Odkrywają nowe gatunki” i „Budują super mózgi” .