Profile dwujęzyczne z językiem angielskim

 


 

Profil medyczny, a w nim grupa dwujęzyczna z matematyką, chemią i językiem angielskim

Ucząc się w tej klasie, poznasz fascynujący świat matematyki, chemii i medycyny, a to wszystko jeszcze przy pomocy języka angielskiego! Intensywna nauka tego języka umożliwi ci dostęp do najświeższych źródeł wiedzy, a uzyskana biegłość językowa przyda się w przyszłości na wyjazdach stażowych i stypendialnych podczas studiów związanych na przykład z medycyną i naukami przyrodniczymi.

Profil ekonomiczny, a w nim grupa dwujęzyczna z matematyką, geografią i językiem angielskim 

Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym na tym profilu to klucz do sukcesu w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt z zagadnieniami ekonomicznymi i związanymi z geografią w języku angielskim ułatwi wam w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, udane negocjacje oraz nawiązywanie kontaktów handlowych i turystycznych.

Przeczytaj broszurę informacyjną

 

Zalety nauczania dwujęzycznego

 • Sprawdzone, innowacyjne podejście edukacyjne
 • Harmonijny i zintegrowany rozwój kompetencji językowych i w zakresie wiedzy przedmiotowej
 • Możliwość opanowania specjalistycznego słownictwa w języku obcym
 • Większa świadomość językowa pozwala na bardziej efektywne przyswajanie wiedzy ogólnej i szybsze uczenie się kolejnych języków
 • Myślenie w dwóch językach usprawnia pamięć, wzmacnia kreatywność, innowacyjność, refleksyjność i koncentrację 
 • Regularne używanie dwóch języków zwiększa umiejętność myślenia samodzielnego i rozwiązywania problemów
 • Lepsze przygotowanie się do funkcjonowania w środowisku wielokulturowym
 • Większa możliwość udziału w projektach międzynarodowych
 • Większa możliwość udziału w międzynarodowych wymianach młodzieży
 • Możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej
 • Możliwość kontynuacji nauki na studiach za granicą
 • Większe szanse na rynku pracy, także na arenie międzynarodowej

 

O przyjęciu do grupy dwujęzycznej decyduje wynik sprawdzianu kompetencji językowych oraz punkty, jakie uzyskają kandydaci podczas rekrutacji.

Sprawdzian kompetencji językowych odbędzie się 09.06.2021 r. godz. 14:00

Zakres materiału z języka angielskiego obowiązujący na sprawdzianie kompetencji językowych  

Termin dodatkowy: 07.07.2020 r. godz.10:00 (dla kandydatów, które nie  mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie)