W dniach od 1 do 12 lipca 2019 roku uczestniczyłam w kursie „CLIL-Methodology and ICT Tools for Teachers working with CLIL” zorganizowanym przez ośrodek Executive Training Institute Malta w St. Julian. Szkoła oferuje wiele rodzajów kursów dla osób na różnych poziomach znajomości języka angielskiego oraz kursy dla nauczycieli języka angielskiego.

CLIL 1

Moja grupa składała się łącznie z 9 nauczycieli z Polski, Hiszpanii, Czech i Włoch. Spora liczba nauczycieli z innych krajów pozwoliła nam na maksymalną wymianę doświadczeń z zakresu nauczania przedmiotów w języku angielskim tzw. dwujęzyczność. Dzięki temu, że większą część stanowili nauczyciele przedmiotów ścisłych ( nauczyciele chemii i biologii) pozwoliło nam  to na bardzo efektywne wykorzystanie czasu, skupiając się głównie na przedmiotach biologiczno-chemicznych). Zajęcia w zdecydowanej większości odbywały się w formie warsztatowej. Bardzo często pracowaliśmy w grupach nad projektami.

CLIL 4

W pierwszym tygodniu skupiliśmy się głównie na założeniach metodologii CLIL. To co dla mnie było największą wartością tego kursu, to spora liczba ćwiczeń aktywizujących uczniów głównie do mówienia i angażowania się w lekcję. Wiele z tych ćwiczeń okazało się dla mnie zupełnie nowe, dzięki czemu od września mogłam na nowo zaskakiwać swoich uczniów nowymi metodami pracy. Jedną z moim ulubionych form pracy stały się takie metody jak: jigsaw reading, graphic organiser, paraphrasing.   Bardzo ważna okazała się umiejętność przerzucania odpowiedzialności za proces uczenia się na ucznia. Jest to dla mnie kluczowe w procesie nauczania.

CLIL 3

W drugim tygodniu skupiliśmy się głównie na wykorzystaniu narzędzi TIK. Okazał się on dosłownie kopalnią wiedzy na temat różnych aplikacji i wykorzystaniu ich podczas nauczania metodą CLIL. W czasie tego tygodnia pracowaliśmy nad projektem dotyczącym Webquest, jego strukturą oraz jak go stworzyć.  Bardzo przydatnymi narzędziami z którymi się zapoznaliśmy były głównie aplikacje wspomagające nauczanie CLIL takie jak: clilstore, wordlink oraz multidict.

CLIL 2

W wolnym czasie mogliśmy brać udział w wycieczkach fakultatywnych. W czasie kursu zwiedziłam Buggibę, piękny nadmorski kurort, w którym nocowałam. Odwiedziliśmy również malowniczą Blue Lagoon, jak również najstarsze miasto na Malcie - Mdinę.

Swój pobyt uważam za udany. Zrealizowałam wszystkie zamierzone cele, poznałam nowe metody pracy z komputerem, które teraz skutecznie wdrażam. Dzięki pracy w grupie międzynarodowej, udało mi się nawiązać znajomości a także przyjaźnie z nauczycielami z innych krajów. Udział w kursie był bardzo motywujący, ponieważ zachęcił mnie do ciągłej pracy nad ulepszaniem mojego warsztatu pracy. Uważam, że kurs CLIL podniósł znacząco moje kompetencje. Zyskałam nowe umiejętności, którymi będę mogła podzielić się z innymi nauczycielami, jak również przekazać je uczniom.

Aleksandra Kania