W dniach 14 -27 lipca 2019 roku uczestniczyłam w kursie CLIL organizowanym przez Bell English w Cambridge w Anglii.  Podczas dwóch tygodni spędziłam czas na terenie Campusu studenckiego, gdzie odbywały się zajęcia oraz gdzie byłam zakwaterowana. W tym samym czasie na terenie placówki odbywały się inne kursy i część zajęć popołudniowych: wykłady, warsztaty były wspólne dla wszystkich uczestników. Umożliwiało to kontakt z różnymi narodowościami i wymianę doświadczeń nie tylko w obrębie swojej grupy. W mojej było dziewięć osób z pięciu krajów: Hiszpanii, Szwajcarii, Słowacji, Niemiec, Anglii , ja byłam jedyną reprezentantką Polski. Uczestnicy kursu byli nauczycielami: języka angielskiego, geografii, przedmiotów ścisłych.

clilant1

Szkolenie odbywało się przez pięć dni w tygodniu od godziny 9.15 do 15.30 lub 17.00. Pierwsze zajęcia zapoznały mnie z zagadnieniem CLIL i zwrotami które powinny być używane we współczesnej szkole w czasie prowadzenia zajęć- mobilizującymi i nie zniechęcającymi uczniów. Podczas kursu zapoznałam się z nowymi dla mnie metodami prezentacji osób biorących udział w zajęciach, zdobyłam informacje umożliwiające analizę trudnego tekstu źródłowego, zapoznałam się ze sposobami pisania krótkich form w języku angielskim. Pokazano nam metody dotyczące opracowywania dla swoich potrzeb gotowych materiałów. Podczas tych dwóch tygodni, mieliśmy do wykonania projekt w zespołach dwuosobowych, ja współpracowałam ze przedstawicielem Szwajcarii, nasz projekt dotyczył wykorzystania nauczania dwujęzycznego i połączenia zajęć z biologii i wf.

Na zajęciach popołudniowych zdobyłam informacje dotyczące historii Cambridge, życia Darwina, feedbacku , krytycznego myślenia, ćwiczyłam odpowiednią wymowę i zaznajomiłam się ze zwrotami z współczesnego angielskiego. Podczas weekendów i popołudniami uczestniczyłam w zajęciach fakultatywnych, wycieczkach z przedstawicielami różnych narodowości co umożliwiło mi zapoznanie się z kulturą innych nacji oraz rozwijanie języka angielskiego. Pozwoliło mi również zapoznać się z tradycyjnymi sportami angielskimi i zrozumieć zaangażowanie studentów angielskich np.: w kajakarstwo.

Udział w kursie pomógł mi w podniesieniu kompetencji z języka angielskiego, umożliwił inne podejście do zajęć projektowych, dał możliwość zapoznania się z różnymi pomocami dydaktycznymi w języku angielskim.

Monika Antoniuk