Erasmus+ Teacher Training

W dniach od 24.06–05.07.2019r. uczestniczyłam w kursie „Erasmus + Teacher Training.” Kurs został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + a zorganizowany przez szkołę Inlingua Language Centre w Edynburgu.

Effective Communication 11

Kurs obejmował 60 godzin dydaktycznych i 15-godzinny program zwiedzania Edynburga i okolic z przewodnikiem. Moja 11-osobowa grupa składała się z nauczycieli z różnych krajów: Węgier, Estonii, Czech, i Polski. Zajęcia były prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę składającą się z doświadczonych wykładowców, takich jak Philip Middleton czy Mark Fraser.

Effective Communication 10

Celem kursu było rozwijanie kompetencji językowych, usprawnienie umiejętności komunikacyjnych, poszerzenie własnej świadomości kulturowej dotyczącej Szkocji i jej mieszkańców oraz wzbogacenie swojego warsztatu metodycznego.

Effective Communication 12

W trakcie zajęć wykorzystano różne metody pracy, takie jak praca w parach, w grupach, prezentacje multimedialne, a także literaturę i techniki teatralne. Podczas kursu poznałam różnorodne metody dydaktyczne oraz narzędzia TIK wspomagające proces nauczania języka.

Effective Communication 13

Oprócz zajęć obowiązkowych, szkoła organizowała wycieczki z wykładowcami do najbardziej interesujących miejsc i zabytków w Edynburgu i okolicy. Szkoła Inlingua zadbała również o inne formy rozrywki w czasie wolnym od zajęć. Zorganizowano dla nas wspólne wyjścia do pubu, wieczorek z nauką tańca szkockiego i wieczorek z degustacją szkockiej whisky. Czas wolny w weekend przeznaczyłam na wycieczki West Highlands, Lochs and Castles i St Andrews & the Fishing Villages of Fife zorganizowane przez biuro Rabbies współpracujące ze szkołą Inlingua. Z uwagi na to, że przyjechałam do Edynburga dwa dni przed rozpoczęciem kursu, udało mi się również spędzić jeden dzień w Glasgow.

Effective Communication 9

Udział w tym kursie był dla mnie okazją do doskonalenia własnych umiejętności językowychi pedagogicznych. Omawiane podczas kursu techniki i metody, dyskusje i wymiana doświadczeń były dla mnie okazją do skonfrontowania dotychczasowej wiedzy i umiejętności w sferze metodycznej z tymi świeżo poznanymi, co niewątpliwie przyczyniło się do podniesienia moich kwalifikacji zawodowych. Kurs umożliwił mi dostęp do nowych materiałów, technik i metod nauczania, z których aktualnie korzystam podczas prowadzenia zajęć w mojej szkole, poszerzył wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz umożliwił wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, co niejednokrotnie było inspiracją do wcielania nowych pomysłów i sposobów uatrakcyjniania nauczania języka angielskiego. Wszystko to pozytywnie wpływa na zaangażowanie i motywację uczniów. Zdobytą wiedzą chętnie dzielę się również z moimi koleżankami i kolegami w pracy.

Effective Communication 14

Kurs w Edynburgu był wspaniałym doświadczeniem i fantastyczną przygodą. Zajęcia prowadzone w profesjonalny sposób, dobór zagadnień i niezwykle interesująca forma kursu pozwalają na wysoką ocenę szkolenia.

Bernadeta Cieslak