Kurs „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff” Bolonia, Włochy

W dniach 1-8 sierpnia 2021 r. razem z nauczycielem geografii Tomaszem Lesnerem uczestniczyłam w kursie dedykowanym innowacyjnym metodom nauczania.  

W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników z różnych krajów Europy (Litwy, Łotwy, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Hiszpanii i Polski), nauczycieli z różnych poziomów nauczania i uczących różnych przedmiotów.

Program kursu łączył treści merytoryczne z aspektem kulturowym i turystycznym. Taka fuzja tworzyła niezwykle przyjazne środowisko poznawania i praktykowania nowych technik i metod nauczania, wymiany doświadczeń, integracji i współpracy oraz podnoszenia kompetencji językowych. 

W trakcie zajęć mieliśmy okazję poznać i testować metody innowacyjnego nauczania zgrupowane w cztery bloki tematyczne:

  1. Non-formal education – edukacja nieformalna
  2. Project-Based Learning (PBL) – nauczanie oparte na projekcie/ rozwiązywaniu problemu
  3. ICT – technologie informatyczno-komunikacyjne w procesie dydaktycznym 
  4. Outdoor Education – edukacja poza salą lekcyjną

Udział w kursie dał nam możliwość zwiedzania urokliwej Bolonii z najstarszym na świecie uniwersytetem, górującymi nad miastem Dwiema Wieżami i ciągnącymi się kilometrami arkadami, skutecznie chroniącymi zarówno przed promieniami słońca, jak i deszczem i wiatrem. …I warto też dodać… Bolonię z przepysznym jedzeniem, z której słynie region Emilia-Romagna. Na kolejną turystyczną wyprawę dotarliśmy do Florencji bardzo szybkim pociągiem Italo.

Kurs w Bolonii „Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff” okazał się ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Po niektóre rozwiązania i praktyki warto sięgnąć, głównie po to, by uczynić ucznia „Sobieskiego” aktywnym i odpowiedzialnym za siebie i grupę uczestnikiem procesu dydaktycznego, a także, by podnieść atrakcyjność lekcji i szkoły. Prezentowane na kursie metody pozwalają kształtować u młodych ludzi tak ważne dzisiaj i w przyszłości: umiejętność współpracy, negocjacji, skutecznej komunikacji oraz poszukiwania niestandardowych rozwiązań.

Dorota Kuchanny-Ardigo