LANGUAGE AND METHODOLOGY REFRESHER, CAMBRIDGE

W terminie od 15-26 lipca 2019 roku miałam możliwość wzięcia udziału w kursie językowo-metodycznym w Wielkiej Brytanii. Placówką, która była organizatorem tego kursu była prestiżowa szkoła Bell w Cambridge. Kurs odbywał się na terenie kampusu szkoły Bell- Homerton College.

Kurs odbywał się w czasie dwóch tygodni, w wymiarze 43 godzin zajęć obowiązkowych , a także dawał możliwość brania udziału w dodatkowych warsztatach i wykładach językowych i metodycznych, debatach i prezentacjach wydawniczych. Szkoła Bell przygotowała również bogatą wersję zajęć popołudniowych i wieczornych dla kursantów, np. wieczór filmowy, wyjście na przedstawienie teatralne, zwiedzanie ogrodu botanicznego, różnorodne sporty, a także słynny punting.

Wśród uczestników mojego kursu znaleźli się nauczyciele szkół średnich z kilku krajów europejskich: Hiszpanii, Słowacji, Węgier, Belgii, Niemiec oraz Finlandii. Grupa liczyła 10 osób. Mieliśmy jednego głównego wykładowcę i trenera- Thomasa Beakes. Aczkolwiek brałam też udział we wszystkich oferowanych przez kurs warsztatach metodycznych i językowych , które były prowadzone przez innych wykładowców, czy też metodyków, np. Andy’ego Hockley’a, Lis Harrison, Victora Richardsona, oraz Kristinę Smith.

Kurs zorganizowany był w formie trzech -czterech sesji dziennie. Poza zajęciami ponadto, organizowano np. tzw.”plenary talks”, które były spotkaniami z metodykami i poruszały tematy ważne dla nauczycieli języków obcych. Miały również miejsce „culture talks” dotyczące zagadnień kulturowych, oraz typowo praktyczne warsztaty językowe.

Celem kursu było odświeżenie, uaktualnienie i rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli i usprawnianie umiejętności komunikacyjnych. Ponadto, wzbogacenie swojego warsztatu metodycznego, oraz poszerzenie swojej świadomości kulturowej dotyczącej Wielkiej Brytanii i jej mieszkańców. W czasie kursu poznałam nowe metody i techniki dydaktyczne, a także nowoczesne aplikacje informatyczno- komputerowe. Ponadto, analizowaliśmy sposoby na zastosowanie znanych już metod, czy technik w innowacyjny i bardziej twórczy sposób.

Kurs, w którym uczestniczyłam był bardzo dobrze zorganizowany, wykorzystujący każdą chwilę na wartościową pracę. Udało się nawet zrobić więcej , niż przewidywał plan zajęć, ze względu na bardzo dobrą atmosferę pracy. Prowadzący nasze zajęcia Thomas Beakes okazał się profesjonalistą w swojej dziedzinie. Przeprowadzone przez niego zajęcia były przemyślane, dostosowane do wymagań, poziomu i różnorodności naszej grupy, a praktyczne zastosowanie tego o czym rozmawialiśmy i co poznawaliśmy były priorytetami.

Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w tym właśnie kursie. Mogłam zarówno doskonalić swoje kompetencje językowe , jak i komunikacyjne. Poznałam nie tylko nowe metody i techniki pracy z uczniem, ale także ćwiczyłam efektywne wykorzystanie istniejących już sposobów nauczania języka obcego. Miałam możliwość zapoznania się i wykorzystania nowoczesnych aplikacji komputerowych do nauki języka obcego. Ponadto, mogłam się podzielić swoim doświadczeniem i skonfrontować je z innymi nauczycielami z Polski i Europy.

Udział w kursie pozwolił mi na odświeżenie i rozwój swoich kompetencji językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Wpłynął na podniesienie mojej samooceny, zmotywował do wykorzystywania nowych narzędzi oferowanych przez TIK, co pozytywnie wpływa na motywację i zaangażowanie w nauce moich uczniów. Ponadto, poznane przeze mnie metody mam możliwość zaprezentowania moim koleżankom i kolegom, aby mogli je wykorzystać w swojej pracy.

Lucyna Grzenkowicz