„Unterrichten mit digitalen Medien für Einsteiger/innen“ - Berlin

„Nauczanie za pomocą cyfrowych mediów dla początkujących”

W ramach projektu uczestniczyłam w dniach 11-24 sierpnia 2019 w kursie pt. „Zastosowanie mediów cyfrowych w nauczaniu języka niemieckiego“. Organizatorem kursu był Goethe-Institut, Fortbildungszentrum Berlin. Uczestnikami kursu byli nauczyciele różnego rodzaju szkół, pracownicy Goethe-Institut spoza Niemiec oraz nauczyciele akademiccy. Kursanci pochodzili z różnych stron: świata: z Indonezji, Chin, Czech, Kamerunu, Iraku, Indii, Boliwii, Meksyku, Bośni i Hercegowiny, Peru, Ukrainy, Francji, Serbii, Uzbekistanu, Niemiec, Włoch. Jedynym nauczycielem z Polski byłam ja. Dwutygodniowy kurs prowadził Ralf Klötzke , więcej informacji na stronie znajduje się na stronie https://landeskunde.wordpress.com/uber/. Kurs składał się z trzech etapów. Pierwsza faza online rozpoczęła się 22 lipca 2019 i trwała dwa tygodnie.

Unterrichten mit digitalen Medien 1

Uczestnicy kursu mieli do wykonania na platformie Instytutu Goethego sześć zadań. Zadanie pierwsze- „Poznajemy się“ polegało na przedstawieniu krótkiego opisu swojej osoby (wiek, hobby, zawód, jak długo uczymy, w jakiej szkole, jakich uczniów, na jakim poziomie, w jakim wieku itp. ). Zadanie 2 polegało na umieszczeniu zdjęcia z pamiątką, upominkiem związanym z krajem, z którego jesteśmy. Na forum dyskusyjnym prowadzone były rozmowy, uczestnicy próbowali odgadnąć państwa, z których pochodzili. Poza tym wysyłaliśmy sobie linki do stron internetowych z objaśnieniami, z których materiałów często korzystamy w naszej pracy. Już po wykonaniu pierwszego zadania nawiązaliśmy ze sobą kontakt, czytaliśmy informacje o sobie, wymienialiśmy się doświadczeniami z naszej codziennej pracy. Zadanie 3 polegało na wysłaniu linków z informacjami, co chcielibyśmy zobaczyć w Berlinie. Kolejne ćwiczenia polegały na wykonaniu kliku zadań online, związanych z różnymi metodami kształcenia, np. z Blendend Learning (hybrydowa metoda kształcenia łącząca tradycyjne metody nauki -bezpośredni kontakt z prowadzącym, z aktywnościami prowadzonymi zdalnie za pomocą komputera-M-Learning).Po pierwszej fazie online miała miejsce ewaluacja tego modułu.

Unterrichten mit digitalen Medien 3

Kolejnym etapem szkolenia był dwutygodniowy pobyt w Berlinie w dniach 11-24 sierpnia 2019.

W czasie zajęć zapoznawaliśmy się z różnymi narzędziami służącymi do wspomagania nauki języków obcych. Jednym z nim jest ZUMpad - https://zumpad.zum.de/ - pusta strona sieci Web. Możliwości zastosowania są różnorodne, np. pisanie protokołów i wszelkiego rodzaju notatek, indywidualny bądź grupowy zbiór pomysłów, uporządkowane listy argumentów mogące służyć jako wstępne prace nad dokumentami do dyskusji, zbieranie argumentów do rozprawki za i przeciw. Narzędzie to służyć może do przekazywania prac domowych, zbierania linków do stron internetowych, które można wykorzystać do tworzenia bardziej złożonych projektów (dokumentów Google, Padletów, aplikacji edukacyjnych). Kolejnym narzędziem ułatwiającym pracę nauczyciela było korzystanie z generatora QR-Codes. https://www.qr-online.pl/index.php . Logowanie się przez uczniów za pomocą tych kodów jest znacznie szybsze, łatwiejsze, niż korzystanie z loginów oraz haseł. Dzięki skanowaniu QR-Codes uczniowie bardzo szybko mają dostęp do konkretnych zadań. AnswerGarden to również narzędzie, które może być stosowane do nauki jęz. obcych. Narzędzie AnswerGarden to prosta aplikacja pozwalająca w bardzo szybki sposób uzyskać odpowiedzi na zadane pytanie. Można ją więc wykorzystać jako formę zdobywania informacji zwrotnej lub szybkie głosowanie. Narzędzie dostępne jest pod linkiem https://answergarden.ch/. Aplikacja może być wykorzystywana do odświeżenia wiedzy zdobytej przed lekcją i sprawdzenia poziomu zrozumienia tematu lekcji podczas zajęć. Uczniowie mogą korzystać z tej strony, by współpracować np. podczas burzy mózgów. AnswerGarden angażuje uczniów dzięki możliwości zobaczenia odpowiedzi innych kolegów. Dostarcza także dobrego narzędzia wizualizacji, ponieważ kiedy te same słowa są typowane w odpowiedziach, staja się one większe w chmurze. Zebrane od uczniów informacje są dobrym bodźcem do dyskusji w jęz. obcym. Mentimeter - to kolejne narzędzie stosowane w szkole. Mentimeter to prosta aplikacja pozwalająca uzyskać w bardzo szybkim czasie zwięzłe odpowiedzi na pytania. Często wykorzystywana jako forma zdobywania informacji zwrotnej (np. Co sądzisz o ….?) lub szybkie głosowanie (Jaki tytuł chcielibyście nadać projektowi?). Jest przydatna na każdym etapie lekcji i służy także do refleksji, samooceny pracy uczniów, zbierania pomysłów, techniki niedokończonych zdań, powtórzenia zasad ortograficznych itp. Kolejnym poznanym przez mnie rodzajem aplikacji była aplikacja H5P. Dzięki niej można m.in. tworzyć filmy wzbogacone o interakcje, tworzyć prezentacje za pomocą interaktywnych slajdów oraz przygotować dla uczniów wiele ciekawych zadań. Również LearningApps- jest aplikacją wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu, lub też zmieniane lub tworzone przez użytkowników w Internecie. Celem jest zebranie aplikacji wielokrotnego użytku i udostępnienie ich publicznie. Aplikacje nie zawierają zatem żadnych specjalnych ram lub konkretnego scenariusza lekcji: są ograniczone wyłącznie do interaktywnej części. Aplikacje nie stanowią zatem jednostki lekcyjnej, lecz muszą być osadzone w odpowiednim scenariuszu nauczania.

Unterrichten mit digitalen Medien 4

Uczestnictwo w kursie było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń. Na zajęciach stosowaliśmy różne metody nauczania, zarówno analogowe, jak i cyfrowe. Łączyliśmy też oba rodzaje. Głównym celem było dążenie do rozmowy w języku obcym. Na zajęciach stosowaliśmy takie metody nauczania, jak Think-Pair-Share, Speed dating, Sprechmühle, Autogrammjagd, wiele rozgrzewek językowych, zabaw, np. Zipp-Zapp-Spiel, Schneeballschlacht oraz wiele, wiele innych. Wraz z prowadzącym zajęcia, dyskutowaliśmy o cechach udanej lekcji, roli dzisiejszego nauczyciela, indywidualizacji pracy z uczniem, zmieniającej się szkole, autonomii ucznia, a przede wszystkim o możliwościach zastosowania mediów cyfrowych na lekcji języka niemieckiego. Każdy uczestnik mówił o wadach i zaletach podręcznika z którym pracuje, a jednym z zadań było napisanie cech idealnego podręcznika. Spotkanie z p. Stefan Deinzer- przedstawicielem wydawnictwa Hueber oraz rozmowy z nauczycielami z innych krajów pomogły w wyborze podręcznika dla uczniów klas 8 pt. „Schritte“. Rozmawialiśmy też o cechach Fake News, o uwrażliwianiu młodych ludzi na informacje w Internecie, o ważnym aspekcie pracy, jakim jest atmosfera panująca na lekcji, porównywaliśmy systemy szkolne panujące w różnych zakątkach świata. W czasie wolnym mieliśmy okazję być dwa razy w teatrze, zwiedzaliśmy Reichstag z przewodnikiem oraz zabytki Berlina.

Unterrichten mit digitalen Medien 7

Trzecia faza online trwała w dniach 11-17 listopada 2019. Do dnia 11.11.2019 należało umieścić na platformie wyniki naszej pracy, tzw. PEP- „Praxiserkundungsprojekt”. Dokument ten opisywał zastosowanie poznanych metod na lekcjach języka niemieckiego. W tej części kursu musieliśmy zapoznać się również z dokumentacją pozostałych uczestników, opisem zastosowanych przez kolegów i koleżanki metod innowacyjnych, skomentowaniu ich, zadawaniu pytań oraz reagowaniu na pytania innych. Po zaliczeniu fazy trzeciej otrzymałam stosowny certyfikat o ukończeniu kursu.

Unterrichten mit digitalen Medien 8

Na kursie otrzymałam szereg materiałów, wskazówek, linki do pracy z uczniami. Mam nadzieję, że metody pracy stosowane przez prowadzącego kurs-pana Ralfa Klötzke oraz przez moich kolegów i koleżanki- można powiedzieć z całego świata, przyczynią się do prowadzenia zajęć w sposób odpowiedni do zmieniającego się świata. Udział w mobilności wpłynął na poprawę moich kompetencji zawodowych, dał mi szerszy ogląd podejść w nauczaniu, metod, technik, materiałów, z których mogę skorzystać oraz przyczynił się do nawiązania nowych kontaktów. Mimo zakończenia kursu, nadal jesteśmy międzynarodowymi przyjaciółmi informującymi się o wydarzeniach na całym świecie. Mam nadzieję, że zdobyta przeze mnie wiedza pomoże mi lepiej motywować uczniów do zainteresowania się językiem niemieckim, zdawania przez nich egzaminów międzynarodowych, a ich zainteresowanie tematyką europejską na pewno wzrośnie. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze liceum współpracuje z wieloma instytucjami, np. Europahaus w Bad Marienberg, Akademie Otzenhausen w Nonnweiler, szkołą w Veronie, czy też często gości nauczycieli z zagranicy, uważam, że szkolenia zagraniczne nadają naszej szkole szerszy wymiar europejski.

Sylwia Burchardt