Radość i wzruszenie towarzyszyły całej społeczności szkolnej podczas uroczystości Pożegnania Maturzystów 29 kwietnia 2022 roku w auli naszego liceum.

czapki

 

Swoją obecnością spotkanie uświetnili Pani Dyrektor Katarzyna Bojke, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców, oraz rodzice abiturientów i zaproszeni goście. Wejście pocztu sztandarowego, przekazanie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, a także otwierające spotkanie przemówienie Pani Dyrektor Katarzyny Bojke, dodały uroczystości powagi i wyjątkowego charakteru. Trzy lata pracy, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zaowocowały wieloma laurami. Nagrodzono szczególnie tych, którzy wyróżnili się w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a byli to: Szymon Bochentyn, Agata Klawikowska, Magdalena Richert. To właśnie oni otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz Przewodniczącego RR Pana Marcina Balakowskiego "Nagrody Sobieskiego”. Uhonorowano także ucznia Patryka Dytmana za wzorową frekwencję. Następnym punktem programu było wręczenie świadectw z wyróżnieniem absolwentom wszystkich klas maturalnych. I tak kolejno swoim wychowankom świadectwa wręczali: Pan Profesor Marcin Graczyk, Pani Profesor Mariola Klein, Pani Profesor Monika Antoniuk, Pani Profesor Justyna Makowska - Bedynek, Pani Profesor Wioletta Krot, Pani Profesor Beata Płotka. Do wzruszających momentów uroczystości należała także ceremonia wręczenia nagród Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Wawrzyn zwycięstwa za osiągnięcia naukowe z rąk Pani Profesor Ewy Brzoskowskiej, przewodniczącej SALO, odebrali Szymon Bochentyn, Agata Klawikowska oraz Alicja Borycka. Czym byłaby szkoła bez artystów? Za szczególne osiągnięcia artystyczne nagrody stowarzyszenia wręczały Pani Profesor Ewa Brzoskowska oraz Pani Profesor Edyta Łysakowska - Sobiczewska. Wśród wyróżnionych byli aktorzy Teatru „Prawie Łucki”: Julia Czuryńska, Jacek Bruhn, Julia Marczyńska, Natalia Szotrowska, Wiktoria Małek, Oliwia Plichta oraz współpracujący z grupą wielbiciele sztuki dramatycznej: Jacek Soczyk, Anna Strankowska, Ewa Westphal oraz Tymoteusz Żywicki. Część oficjalną uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru. Kolejne chwile wypełniły podziękowania. Niezwykle wzruszające były wyrazy wdzięczności rodziców maturzystów wobec całego Grona Pedagogicznego, a złożone wraz z bukietem kwiatów na ręce Pani Dyrektor Katarzyny Bojke. Z atencją uhonorowano także ustępujący Samorząd Szkolny: Jacka Soczyka, Artura Szelągowskiego oraz Alicję Sorn. Prowadzący uroczystość Kinga Plackowska i Franciszek Formella zadbali o szczególny nastrój uroczystości, prosząc wyróżnionych o wpisanie się do Księgi Absolwentów oraz zrobienie wspólnej fotografii. Zwieńczeniem uroczystości było przestawienie pt. „Droga” przygotowane przez klasy: 1f, 2f, 3d, 3g oraz 3a poprzedzone filmem animowanym Magdaleny Młodzińskiej pt. „Janek”. Ostatnim punktem programu był upominek w postaci piosenki pt. „Kiedy mocno tak zawieje wiatr” od nauczycieli dla maturzystów. Radość i wzruszenie upamiętnione zostały na fotografii całej sali, na której piękni i dumni abiturienci symbolicznie wyrzucili czapki w górę.