Nie musieliśmy tego czynić, by poznać dwie odsłony twórczości Józefa Wybickiego. Wystarczyło pojechać na Uniwersytet Gdański.

przejdziem Wisłę

Zaproszenie od dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz – profesora UG- zawsze jest dla naszej szkoły wyróżnieniem, tym bardziej, że Pani Profesor od wielu lat dba o objęciem patronatem honorowym OPMFT „Luterek”. Zaproszenie z ochotą przyjęli humaniści kl. Ia oraz (nieliczni) członkowie Teatru „Prawie Lucki” i wybrali się na edukacyjną wycieczkę, aby wziąć udział w wernisażu wystawy „Józef Wybicki literacki i teatralny” przygotowanej przez dr Piotra Kąkola. Tytuł wystawy zmusza do zadania sobie pytania: co wiemy o bohaterze tego nadzwyczajnego spotkania? Najczęściej wymieniamy jego nazwisko w kontekście „Mazurka Dąbrowskiego”, ale nie znamy całej twórczości, jak się okazuje wcale niemałej. Niewielu z nas też zna jego życie. O tym, jakim był człowiekiem, jaką spuściznę literacką i dramaturgiczną pozostawił potomnym, mogli dowiedzieć się uczestnicy wystawy z zainteresowaniem przyglądający się zgromadzonym w gablotach archiwaliom: zdjęciom rękopisów, plakatów teatralnych czy też książkom poświęconym Wybickiemu. Dodatkowych informacji, m.in. o burzliwych kolejach losu autora naszego hymnu narodowego, o jego buntowniczym charakterze, relacjach rodzinnych, utworach, wystawieniach teatralnych jego utworów na scenie Teatru „Wybrzeże”, dostarczyły wypowiedzi znawców twórcy naszego hymnu narodowego: prof. dr hab. Ireny Kadulskiej, dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof. UG, prof. dr hab. Sławomira Kościelaka, kuratora Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Przemysława Reya,
dr Piotr Maksymowicza.
Wernisaż miał dla naszej szkoły jeszcze jeden ważny walor, a mianowicie był inauguracją działalności Centrum Teatralnego im. prof. Jana Ciechowicza, którego wykładu mogli posłuchać uczestnicy I Konferencji Literackiej pt. „Oko Poety” poświęconej twórczości T. Różewicza. Wierzymy, że kiedyś będziemy mogli uczestniczyć w debacie poświęconej patronowi Centrum Teatralnego.