W dniu 13 września 2022 r. (wtorek) odbędą się zebrania rodziców z wychowawcami klas.
 
Wejście do szkoły do sal: 4, 5, 11, 47, 48, 51, 59, 66 od strony przychodni lekarskiej.
Wejście do pozostałych sal - przy auli, między blokami ulicy Bukowej.
 
Prosimy pamiętać o ograniczonej liczbie miejsc parkingowych na terenie szkoły i przy ulicy Bukowej. 
 
KLASY PIERWSZE - zebrania rozpoczynają się w auli spotkaniem z dyrektorem szkoły.  Wejście do auli - między bokami ulicy Bukowej. 
godz. 16:30 - klasy 1b, 1c, 1e, 1f
godz. 17:15 - klasy 1a, 1d, 1g, 1h
 
KLASY DRUGIE - godz. 17:00
2a - zebranie przeniesione na 12.09.22 (godz.17:30, s.75)
2b - sala 5
2c - zebranie przeniesione na 12.09.22 (godz.17:30, s.79)
2d - sala 47
2e - sala 81
 
KLASY TRZECIE - godz. 17:00
Klasa 3a - zebranie przeniesione na 20.09.22 (godz.17:30, s.46)
Klasa 3b - sala 4  
Klasa 3c - sala 66
Klasa 3d - sala 51
Klasa 3e - sala 48 
Klasa 3f - sala  43 
Klasa 3g - sala 42
Klasa 3h - sala 75
 
KLASY CZWARTE - godz. 17:00
4a - sala 80
4b - zebranie przeniesione na 12.09.22 (godz. 17:30, s.76)
4c - sala 74
4d - sala 45
4e - zebranie przeniesione na 20.09.22 (godz.17:30, s.41)
4f - zebranie przeniesione na 20.09.22 (godz.17:30, s.9)
4g - sala 11
 
ZEBRANIE RADY RODZICÓW g.18:00 w auli