14 października 2022 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii naszej szkoły. W tym dniu obchodziliśmy jubileusz 165-lecia LO w Wejherowie. Świętowaliśmy również Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie przebudowanego skrzydła szkoły.

DEN 2022

Z tej okazji przybyli do nas znamienici goście: Pomorska Kurator Oświaty – Pani Małgorzata Bielang, Starosta Wejherowski – Pani Gabriela Lisius, Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego – Pan Józef Reszke, Wicestarosta Wejherowski – Pan Jacek Thiel.

Gościliśmy Członków Zarządu oraz Radnych Powiatu Wejherowskiego, władze samorządowe miast i gmin powiatu wejherowskiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Obecnością zaszczycili nas dyrektorzy Liceum w minionych latach, Panie: Bożena Conradi, Danuta Dettlaff, Ewa Elendt i Panowie: Stefan Grubba, Antoni Schlas.

W tak ważnym dniu towarzyszyli nam absolwenci „Sobieskiego”, na czele z przedstawicielem najstarszego pokolenia, Profesorem Stanisławem Ilnickim. Wśród gości nie zabrakło dyrektorów szkół naszego powiatu, duszpasterzy związanych zawodowo z naszym Liceum i przedstawicieli związków zawodowych. W uroczystości uczestniczyły osoby bezpośrednio zaangażowane w rozbudowę Panowie: Krzysztof Wroński (Concept Bau), Wojciech Pomierski, Stanisław Wegner, Mariusz Kryża i Piotr Jóskowski...


Jubileuszowy dzień rozpoczęto mszą świętą w uroczystej oprawie, przygotowaną przez katechetów, uczniów i nauczycieli. O godzinie 11:00 goście, obecni i byli pracownicy szkoły, uczniowie zebrali się na szkolnej auli, gdzie uhonorowano pracę nauczycieli, wręczając medale KEN Pani Barbarze Kołodziej i Pani Beacie Płotce, nagrody starosty i nagrody dyrektora oraz wygłoszono okazjonalne przemówienia.

Ważnym punktem części oficjalnej było wystąpienie dyrektor Katarzyny Bojke, która zaprezentowała nową przestrzeń edukacyjną zwracając uwagę, że proces rozbudowy i przeobrażania szkoły rozpoczął się w 2015 r., kiedy powstała multimedialna aula, wyjątkowe miejsce, służące do rozwoju pasji teatralnych, filmowych, muzycznych uczniom naszej szkoły i nie tylko. Dyrektor zaznaczyła, że przebudowa zachodniego skrzydła z nadbudowaną kondygnacją znacznie podwyższy komfort nauki i pracy w naszej szkole, otrzymaliśmy bowiem nowe pracownie przedmiotowe, miejsca odpoczynku i windę, która znacznie ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnościami.
Ważnym punktem były podziękowania kierowane w stronę inwestorów, budowniczych i sponsorów tego ważnego przedsięwzięcia.

Całość uroczystości prowadzili Zofia Kowaczewić, uczennica klasy pierwszej i profesor Tomasz Lesner, który w tym dniu pełnił podwójną rolę – konferansjera i dyrygenta podczas części artystycznej, która rozpoczęła się po części oficjalnej.

Przedstawienie według własnego scenariusza pt. „Droga” przygotowała grupa teatralna „Alchemia.Bis”. Spektakl rozpoczął się filmem animowanym opowiadającym o archetypicznym uczniu przemierzającym ścieżkę edukacji od wczesnych lat dziecięcych po dorosłe wybory. Następnie za pomocą gestu i tańca młodzi alchemicy ukazali koleje losu każdego młodego człowieka i jego doświadczeń szkolnych. Muzyka, światło i ruch oraz symbole zastosowane w inscenizacji ujęły widzów. Kolejnym punktem części artystycznej była wykonana wspólnie przez uczniów i nauczycieli, z towarzyszeniem szkolnego zespołu instrumentalnego, piosenka „Proste drogi” oraz specjalnie na tę okazję przygotowany, w konwencji niemego, film z zagadką, którą wraz z uczniami rozwiązała Pani Dyrektor Katarzyna Bojke. W paczce, którą odebrali uczniowie od kuriera, znajdowało się słusznych rozmiarów logo szkoły dziś wiszące tuż przy wejściu do „Sobieskiego”.


Zwieńczeniem uroczystości był symboliczny akt otwarcia - przecięcie wstęgi. Uroczysty orszak w rytm „Marsza Tureckiego” poprowadzili król Jan z królową Marysieńką w asyście dwojga młodych uczniów grających na werblach (świetnie spisali się w tej roli Małgorzata Szyc i Oliwier Kruk). Po przecięciu wstęgi przyszedł czas na gratulacje, podziękowania, kwiaty, drobne upominki. Goście wielokrotnie podkreślali piękno nowej przestrzeni szkolnej, funkcjonalność pomieszczeń oraz niewątpliwy urok i niekonwencjonalność części artystycznej imprezy, która na długo pozostanie w ich pamięci.


Następnie goście rozpoczęli zwiedzanie nowego skrzydła szkoły. W pracowniach przygotowano dla nich atrakcje, quizy, zagadki, doświadczenia. W roli gospodarzy wystąpili uczniowie pod opieką swoich nauczycieli przedmiotu. Okazją do wyrażenia gratulacji, swobodnych rozmów i poczytania jubileuszowego wydania kwartalnika „Janina” był poczęstunek zorganizowany na sali gimnastycznej. Tam też czekał na wszystkich wspaniały tort, a każdy mógł wpisać się do kroniki szkoły.

Od godziny 14:00 „swoją Szkołę” licznie odwiedzali absolwenci różnych roczników. Przybywali indywidualnie, grupami, z rodzinami - część z nich uczestniczyła w zaplanowanych wcześniej spotkaniach klasowych, niektórzy natomiast organizowali spotkania ad hoc.

Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem zwiedzali nowe sale lekcyjne, nową przestrzeń szkoły, natomiast z sentymentem szukali w szkole miejsc, które przywodziły wspomnienia.

„I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem”…