8 grudnia 2022 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego zostało uhonorowane repliką Statuetki Jakuba Wejhera przez Prezydenta Miasta Wejherowa.

LO zmniejszony

Statuetka została przyznana za "165-letnią działalność edukacyjną, szczytnie zapisaną na kartach wejherowskiej oświaty, wykształcenie i budowanie tożsamości tysięcy znakomitych, młodych ludzi - wybitnych absolwentów, którzy rozsławiali na przestrzeni lat imię szkoły i miasto w kraju oraz poza jego granicami, za przekazywanie młodzieży nieprzemijających, uniwersalnych wartości, za wychowywanie jej w duchu patriotyzmu i trwanie, pomimo licznych burz dziejowych i przemian społeczno-politycznych". Gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta oraz Wiceprezydenta Arkadiusza Kraszkiewicza (absolwenta Liceum) otrzymała Dyrektor Szkoły Katarzyna Bojke.