I niech śnieg pada przez całe Święta…- śpiewali kolędnicy w naszym liceum w czwartkowy wigilijny dzień. Zanim na dobre rozpoczęło się kolędowanie, wszystkie klasy wraz ze swymi wychowawcami oraz zaproszonymi nauczycielami spotkały się w salach, by przy wigilijnym stole rozmawiać, dzielić się opłatkiem i cieszyć się swoją obecnością.

tytułowe gwiazdka 2022

Nie brakowało miłych gestów, pięknych słów i życzliwości. Wszyscy odświętnie ubrani czynili zadość tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Punktem kulminacyjnym było wspólne kolędowanie. Do auli przybyli Goście, Nauczyciele Seniorzy, Dyrekcja oraz Nauczyciele i Pedagodzy naszej szkoły. Pastorałki i tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe niosły się z auli na całe miasto. Kto z niej wracał, nucił znaną wielu piosenkę świąteczną Uciekali, uciekali, uciekali…

Taki dzień jak ten jednoczy wspólnotę szkolną i przekonuje że, wspierając się, przetrwamy wszystko, by nieść sobie i innym wiarę i nadzieję nie tylko w świąteczny czas.