„Nareszcie!”- krzyknie niejeden uczestnik konkursu zainteresowany opiniami jurorów. Tak, czas oczekiwania na werdykt trochę się przedłużył, za co serdecznie przepraszamy. Czasami nie wszystko układa się po myśli organizatorów i dzieje się tak bez ich woli. Nadszedł jednak moment spotkania, rozdania nagród i zakulisowych rozmów z jurorami. Na miejsce spotkania przybyli wszyscy ci, którzy mogli to uczynić, inni łączyli się z nami duchowo.

unnamed 5

Otwieram okno na świat./Nieśmiało wsłuchuję się w życie - napisała Zuza Płuciennik w wierszu „Otwieram okno na świat”. Chyba dla każdego udział w II edycji naszego konkursu był czasem wzmożonego przyglądania się światu, tego tuż za oknem, jak i tego oddalonego o ileś kilometrów od punktu obserwacji. Przyglądaniu się towarzyszyło wsłuchiwaniu się w oddech opisywanej rzeczywistości.
Cóż można zobaczyć, wyglądając z okna własnego domu? Moment, kiedy na ulice leniwie wychodzą ludzie: Przechadzacze, tacy jak Pan Pośpiech czy Pan Archiwum X
(o czym pisze Stanisław Wojciechowski w felietonie „Statyści”) albo ludzi siedzących na przystanku (zdjęcie „Czekając na Godota” Aleksandry Laskowskiej). Z okna może spoglądać czarny kot, będący wcieleniem pan Siemensa- przedwojennego wejherowskiego fotografa (film Marty Aleksandrowskiej). Można też wyrzucić przez okno atrapę mózgu (film „Myślenie nie boli” Urszuli Andruczuk)
Dzięki otwartemu oknu można usłyszeć radosny okrzyk dzieci, bawiących się na osiedlowym placu (Alicja Owczarek, „Mów ze mną”). Można też owe okna obejrzeć z zewnątrz (zdjęcia Mikołaja Krzemińskiego). Dla jednych Okno jest rzeczą codziennego użytku.[na które] Nie zwracamy […] uwagi, bo przecież jest. [bo] Zbyt szybko żyjemy, by przez nie patrzeć, co więcej, by oddać się refleksji (Maja Werczyńska, Liść z drzewa dębowego), dla innych wyjściem z ciepłego domu i momentem zobaczenia tragedii ludzi pozbawionych domu, tracących bliskich w czasie wojny („Błysk” Zuzanny Dębiec, film „Exodus” Natalii Matejewskiej czy wiersz Zuzanny Płuciennik). Okno, według Was, miało wymiar realny, jak i przenośny.
Po przeczytaniu/obejrzeniu 62 prac przesłanych na konkurs przez uczniów liceów/ techników z Gdańska, Gdyni, Sopotu, Starogardu Gdańskiego, Kartuz, Pucka, Wejherowa
i okolic możemy stwierdzić, że wrażliwość i pomysłowość młodych twórców nie zna granic. Nie raz zaskoczyliście nas oryginalnością ujęcia tematu, wnikliwością oglądu i umiejętnością dokonywania oceny świata, w którym przyszło Wam żyć. Jurorzy mieli kłopot z wyłonieniem najlepszych prac, ale musieli (z bólem serca) dokonać wyboru tych najpełniej realizujących temat. Na szczęście nagród było sporo, a to dzięki szczodrobliwości fundatorów pełnych wiary w młodych ludzi : Starostwa Powiatowego, Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wejherowskiego Centrum Kultury. Nagrody osobiście rozdawali fundatorzy: p.Barbara Gusman- dyrektor biblioteki, p. Jolanta Rożyńska- dyrektor WCK, p. Anna Joachimiak- dyrektor „Sobieskiego” oraz jurorzy: p.Alicja Araszkiewicz, p.Maria Różańska, p.Jolanta Jakacka, p.Jan Plata-Przechlewski. Uroczystego otwarcia spotkania dokonała dyrektor liceum- p. Katarzyna Bojke. Całość prowadził Wojciech Stanisławczyk. Członkowie TPL odczytali cząstkę nagrodzonych tekstów, a chwile z muzyką przygotowała Zuzanna Sowa oraz p.Barabara Malawska, która zadedykowała patronowi konkursu piosenkę „Poeci nie zjawiają się przypadkiem”. Sesję fotograficzną zapewniła uczestnikom spotkania Laura Powalska- laureatka I miejsca w kategorii: Obraz. Oprawa techniczna pozostała w gestii dwu profesjonalistów: Pawła Laskowskiego i Adama Leknera. Podziękowania należą się także reprezentantkom kl.I g, które poprowadziły część uroczystości (Lena Jarmakowicz, Dominika Sus oraz Julia Pionk) oraz wsparły nas organizacyjnie.

Wierzymy, że patron konkursu Mirosław Odyniecki byłby szczęśliwy, widząc tak wielu młodych utalentowanych ludzi, podążających jak On, drogą reportera, pisarza, dziennikarza.
Wasze prace chcieliśmy zamieścić w almanachu, ale inflacja dotyka także instytucje kultury i szkoły, więc na razie znajdą swe miejsce w kwartalniku „Janina”, który ukaże się w czerwcu.
Żegnamy się na rok, by powitać Was na kolejnym otwieraniu okna.
W imieniu organizatorów
E.Ł-S

 

Protokół jury
II Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Literackiego
im. Mirosława Odynieckiego
„Otwieranie okna”
Wejherowo 2022/2023
zorganizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
w Wejherowie pod patronatem Starosty Wejherowskiego, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i Wejherowskiego Centrum Kultury oraz pod patronatem medialnym „Pulsu Wejherowa”, Radia „Gdańsk” i TTM „Chopin”.


Konkurs skierowany był do młodzieży, uczniów szkół ponadpodstawowych województwa pomorskiego. Zachęcał do stworzenia pracy [prozy, poezji, obrazu lub filmu], pokazującej świat po ‘otwarciu okna’, czyli aktualne problemy ludzi i miejsca, w którym żyją.
Prace oceniało jury konkursowe w składzie:
• dr Wioleta Majer-Szreder - poetka, animatorka kultury, inicjatorka konkursu poetyckiego „Gniewińskie pióro” oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralno-Kabaretowego „Wieżowisko”;
• Hanna Brzezińska - dziennikarka Radia Gdańsk, laureatka konkursów literackich;
• Maria Różańska - fotograf, członek Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego ZPAF, laureatka nagród krajowych i międzynarodowych konkursów fotograficznych;
• Alicja Araszkiewicz - teatrolog, reżyser, instruktor teatralny oraz filmowy;
• Jan Plata-Przechlewski - filolog, redaktor naczelny "Informatora" GKF, autor pierwszego polskiego komiksu undergroundowego WAMPIURS WARS, wielokrotny juror konkursów literackich i plastycznych;
• Sebastian Niewola – absolwent Wydziału Filmoznawstwa Uniwersytetu SWPS, kierownik kina w Wejherowskim Centrum Kultury, organizator zdarzeń artystycznych, w tym filmowych;
• Jolanta Jakacka – filolog, bibliotekarka, grafik komputerowy, redaktorka i korektorka tekstów;
Dziękujemy za tak liczny udział w drugiej edycji Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko – Literackiego. W imieniu jurorów gratuluję wszystkim uczestnikom wrażliwości w postrzeganiu świata i uważności w obserwowaniu zdarzeń codziennego życia. A także odwagi, by przedstawić swoje refleksje i przemyślenia szerokiej publiczności. Doceniamy wszystkie prace, jednak – jak każdy konkurs, i ten wymagał wyłonienia osób, których teksty czy obrazy lepiej realizują temat konkursu, zaskakują oryginalnością ujęcia tematu ‘świata za oknem’. Zadanie nie było łatwe, w efekcie wyróżniliśmy sporo prac.
Drodzy uczestnicy, jesteście bystrymi obserwatorami rzeczywistości. Dostrzegacie wiele poważnych spraw. Pokazujecie nam, dorosłym, świat widziany z Waszej perspektywy: pełen smutku, zagubienia i osamotnienia. Jednak – mimo że „Obłuda włada światem, rozsiadła się na tronie sprawiedliwości”, a my „wstajemy taszcząc za sobą starą, obszarpaną walizę (…) bagaż doświadczeń”, to jest i nadzieja w Waszych pracach,
jak np. w „Historii pewnej nastolatki: „Mogłam do niej dołączyć (…). Ale postanowiłam, że zrobię coś o wiele trudniejszego. Spróbuję żyć za nas dwie”. I takiej odwagi, i siły Wam życzymy. Chrońcie i pielęgnujcie w sobie tę wrażliwość. Nie przestawajcie przyglądać się światu, bo to także Wasz świat, i od Was w dużej mierze zależy, jaki będzie w przyszłości. Mamy nadzieję, że udział w naszym konkursie zachęcił Was do dalszej pracy nad warsztatem pisarskim, stylem i językiem wypowiedzi, doskonaleniem sztuki filmowej i fotograficznej.
A oto wyniki II Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko – Literackiego im. Mirosława Odynieckiego „Otwieranie okna”. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
W kategorii SŁOWO:
Wyróżnienie specjalne – Izabela Noga za opowiadanie „Historia pewnej nastolatki”
Wyróżnienia: Karolina Krauza za wiersz „Czy tym ludziom nie jest żal?”
Maja Sikorska za wiersz „***”
Maria Stamirowska za wiersz „Tęsknisz”
III miejsce ex aequo: Hanna Spychalska za wiersz „Obraz za kurtyną”
Zuzanna Płuciennik za wiersz „Otwieram okno”
II miejsce ex aequo - Laura Szlaga za wiersz „Bagaże”
Kornelia Krefta za opowiadanie „Nowy, stary świat”
Alicja Owczarek za opowiadanie „Mów ze mną”
I miejsce ex aequo – Zuzanna Dębiec za opowiadanie „Błysk”
Stanisław Wojciechowski za felieton „Statyści”
Natalia Matejewska za wiersz „Obłuda”
W kategorii OBRAZ
Wyróżnienie specjalne: Aleksandra Laskowska za zdjęcie „Czekając na Godota”
Wyróżnienia: Maja Skiba za cykl zdjęć
Magdalena Młodzińska za film „Przygoda 2”
III miejsce ex aequo: Natalia Dawidowska (praca bez tytułu)
Mikołaj Krzemiński za cykl zdjęć: „Dualizm”, „Eklektyzm”, „Zycie”
II miejsce ex aequo: Marta Aleksandrowska za cykl zdjęć „Moje miasto”
Urszula Andruczuk za film „Myślenie nie boli”
I miejsce ex aequo: Natalia Matejewska za film „Exodus”
Laura Powalska za cykl zdjęć „Otwórz oczy”