W ostatnim tygodniu kwietnia odwiedziłyśmy szkołę, z którą współpracujemy już od dłuższego czasu na różnych płaszczyznach. Celem wizyty była przede wszystkim obserwacja zajęć lekcyjnych, zapoznanie z czeskim systemem edukacji, kulturą regionu, funkcjonowaniem szkoły oraz wymiana doświadczeń i rozwijanie współpracy międzynarodowej.

F12710E6 B9B9 43E4 9A00 8BFA24DD96E6

Gimnazjum w Trzyńcu uchodzi za najlepszą szkołę w okolicy. Uczęszczają do niej uczniowie, którzy bądź po piątej klasie szkoły podstawowej ( szkoła podstawowa trwa w Czechach 9 lat) muszą zdać egzamin wstępny, by zostać uczniami tej placówki, bądź uczniowie, którzy najpierw ukończą szkołę podstawową, a dopiero wówczas na podstawie wyników z egzaminów wstępnych do tej szkoły się dostają. Szkoła w Trzyńcu jest więc tzw. 8- lub 4-letnim gimnazjum kończącym się egzaminem maturalnym.
W czasie wizyty spotkałyśmy się z dyrektorem szkoły oraz doradcą zawodowym, którzy zapoznali nas z funkcjonowaniem placówki. Kadrę Kierowniczą stanowi Pani Dyrektor oraz dwóch zastępców dyrektora. Jeden odpowiedzialny jest za m.in. plan lekcji, zastępstwa itp., natomiast drugi jest nauczycielem i jednocześnie pełni funkcję kierownika gospodarczego. Doradca zawodowy jest też psychologiem i pedagogiem. W szkole zatrudnionych jest około 40 nauczycieli, a uczy się około 460 uczniów. Podczas naszej wizyty obserwowałyśmy w sumie 23 lekcje, w tym zajęcia języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, geografii, biologii, muzyki, fizyki, chemii oraz wiedzy o społeczeństwie.
Na wszystkich naukach przyrodniczych wykorzystywano metodę eksperymentu. Uczniowie pracowali w grupach i mieli okazję samodzielnie wykonywać doświadczenia. Młodzież z wielkim zaangażowaniem wykonywała powierzone im zadania. Na niektórych lekcjach wykorzystano metodę pokazu-doświadczenie wykonywał tylko nauczyciel. Na lekcji stosowane są często programy i platformy edukacyjne, np. phet.colorado.edu. Szkoła dysponuje dużym zasobem pomocy dydaktycznych, z których uczniowie korzystają w sposób odpowiedzialny. Gimnazjum w Trzyńcu jest dość duże. Uczniowie maja możliwość korzystania ze stołówki szkolnej. W szkole znajduje się również obszerna aula, w której odbywają się koncerty, uroczystości szkolne oraz są wystawy prac uczniowskich. Sala gimnastyczna budowana jest od podstaw. Przy salach lekcyjnych znajdują się biura- stanowiska pracy nauczycieli. W szkole panuje przyjazna atmosfera. Relacje między nauczycielami, a uczniami są bardzo dobre. Uczniowie są świadomi własnej odpowiedzialności za proces uczenia, a w nauczycielach widzą przede wszystkim doradcę. Młodzież i dzieci charakteryzują się wysoką kulturą, uprzejmością. Nowością był dla nas fakt, iż wszyscy uczniowie oraz większość nauczycieli chodziła w laczkach, co też poniekąd przyczynia się do panowania tam domowej atmosfery. My również czułyśmy się zaopiekowane. Dyrekcja oraz grono odpowiadali nam na wszystkie pytania, poświęcali czas po lekcjach, tłumaczyli zagadnienia dotyczące szkolnictwa w systemie czeskim, zadbali o organizację pracy i udzielali wszelkich potrzebnych wskazówek.
Job shadowing w czeskim gimnazjum w Trzyńcu był ciekawym doświadczeniem. Nowymi metodami, refleksjami, informacjami dotyczącymi wyposażenia szkoły, laboratoriów podzielimy się z naszym gronem pedagogicznym. Wymiana doświadczeń z nauczycielami z innego kraju jest niezmiernie ważna. Mimo tak bliskiego sąsiedztwa państw, można dostrzec różnice w systemie edukacyjnym, kulturze oraz inne. Podobała nam się na pewno liczebność grup- maksymalnie 15/16 osób, relacje- uczeń- nauczyciel,
biura dla nauczycieli.
Mamy nadzieję, że współpraca między naszymi placówkami będzie nadal rozwijać się na różnych płaszczyznach, a uczniowie czescy i polscy będą mieli możliwość jeszcze niejednokrotnie spotkać się, niekoniecznie w Czechach, czy w Polsce, ponieważ łączy nas przynależność europejska, więc możliwości jest dużo. Nauczyciele czescy oraz dyrekcja zainteresowani są współpracą z naszym liceum.

Sylwia Burchardt, Mariola Klein