23 czerwca 2023 r. uroczyście zakończyliśmy czas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023. Uroczystość odbyła się z udziałem całej społeczności szkolnej na szkolnym boisku. Po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły – Pani Katarzyna Bojke, która krótko podsumowała miniony rok szkolny i poprosiła, by w czasie wakacji zastanowić się nad tym jaką wagę ma wypowiadane przez nas słowo.

MicrosoftTeams image 195

Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Szkolnego - Maja Werczyńska. W swojej wypowiedzi Maja podziękowała nauczycielom za pracę na lekcjach i poza lekcjami oraz uczniom za współpracę w realizacji inicjatyw SU i życzyła udanego wakacyjnego wypoczynku.
W czasie uroczystości wyróżnieni zostali uczniowie ze średnią ocen powyżej 5,8 oraz wzorowym zachowaniem: Ulatowska Iga (2e), Cyrankowski Kacper (3b), Sikorska Maja (3g), Hinz Karolina (3h) oraz Dziadowicz Mateusz (2a), Dziadowicz Piotr (2a), którzy zdobyli także tytuły laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.
Pani Katarzyna Bojke udzieliła również trzydzieści jeden pochwał dyrektora szkoły za 100% frekwencję na zajęciach szkolnych, aktywność społeczną uczniów, szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe (również pozaszkolne).
Po uroczystości na boisku uczniowie otrzymali z rąk Wychowawców świadectwa szkolne i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Rekordowa liczba uczniów, tj. – sto osiemdziesiąt osób otrzymała świadectwo z wyróżnieniem, czyli tzw. „świadectwo z paskiem”.