W piętek 7 lipca 2023 roku wczesnym rankiem Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki Matury 2023. Znakomita większość maturzystów „Sobieskiego” odebrała swoje świadectwo w uroczystych okolicznościach na auli naszego liceum o godzinie 10:00, w tym niektórzy z rąk Pani Dyrektor Katarzyny Bojke.

matura 2023

Wyróżnienie to spotkało m.in. maturzystów, którzy uzyskali maksymalny wynik z matury na poziomie rozszerzonym oraz absolwentów, których średni wynik z egzaminów obowiązkowych wynosi powyżej dziewięćdziesiąt pięć procent.

Miło nam także poinformować, że trzydzieści sześć osób osiągnęło maksymalny wynik egzaminu maturalnego.

Kolejny etap drogi naszych abiturientów to wybór kierunku studiów i rekrutacja.

Życzymy wszystkim powodzenia wierszem Leopolda Staffa „Droga”.

Nie wierzyłem 

Stojąc nad brzegiem rzeki, 

Która była szeroka i rwista,(…) 

Nie wierzyłem, że przejdę ten most, 

I gdy stoję już na drugim brzegu, 

Nie wierzę, że go przeszedłem.