4 września 2023 r. gościliśmy w naszej szkole znamienitych gości. Wspólnie z Panią Starostą  Gabrielą Lisius wraz z Zarządem Powiatu Wejherowskiego i Radnymi Rady Powiatu Wejherowskiego, w obecności Pani Beaty Wolak – zastępcy Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium Oświaty, zastępców Prezydenta Miasta Wejherowa i Wójta Gminy Gniewina świętowaliśmy powiatową uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 oraz zakończenie ostatniego etapu prac modernizacyjno-remontowych na terenie I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

MicrosoftTeams image 62

Pani Dyrektor Katarzyna Bojke przywitała zebranych, przedstawiła krótką historię zmian związanych z rewitalizacją i przebudową szkoły oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu tej inwestycji. Następnie Pani Starosta Gabriela Lisius pogratulowała dyrektorom szkół wybranym na kolejną kadencję i opowiedziała o rekordowej liczbie uczniów podejmujących naukę w tym roku szkolnym w powiecie wejherowskim, a przede wszystkim o zrealizowanych przedsięwzięciach związanych z oświatą w naszym regionie oraz o planowanych działaniach.

Uroczystość zwieńczył brawurowy program artystyczny przygotowany przez młodzież z Teatru „Prawie Lucki” pod kierunkiem Profesor Edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej i Profesor Beaty Płotki. Artyści wywołali salwy śmiechu dzięki przypomnieniu zabawnych epizodów z czasu remontu szkoły, ale wprowadzili także w nastrój zadumy i refleksji, podkreślając solidarność z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy

.