Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach Tygodnia z Biotechnologią „Biotech Week” zaprosił licealistów do swoich sal wykładowych i laboratoriów. Uczniowie maturalnych klas medycznych 4b, 4c i 4f med.-chem. naszej szkoły podjęli wyzwanie i 18 września 2023 r. wcielili się w młodych biotechnologów.

IMG 20230918 122827

W czasie warsztatów samodzielnie izolowali plazmidowy DNA z bakterii na kolumienkach ze złożem krzemionkowym. Uzyskany plazmid, niosący gen białka GFP (ang. green fluorescent protein), rozdzielali za pomocą elektroforezy agarozowej. Białko zielonej fluorescencji GFP posiada unikalną cechę zdolności do zielonego świecenia pod wpływem wzbudzenia światłem ultrafioletowym. Jego zastosowanie w badaniach naukowych jest tak znaczące, że przyniosło jego odkrywcom nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2008 r. Drugi warsztat z bioinformatyki odbywał się w pracowni komputerowej, w której uczniowie zostali wprowadzeni w podstawy modelowania struktur białek wyznaczonych głównie dzięki krystalografii rentgenowskiej. Młodzież porównywała struktury dwóch bardzo ważnych fizjologicznie ludzkich białek – mioglobiny i hemoglobiny. Zbieżność konformacji przestrzennej mioglobiny z częścią hemoglobiny wskazuje, że struktura białek jest w toku ewolucji zachowywana znacznie silniej niż jego sekwencja aminokwasowa. Zajęcia na Wydziale Biotechnologii okazały się bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem dla uczniów Sobieskiego. Być może któryś z nich już za rok wróci na Wydział Biotechnologii w roli studenta…