W dniach od 10-15 lipca 2023 r. nauczycielka języka niemieckiego - Sylwia Burchardt - uczestniczyła w kursie „Microsoft for Education: Powerful Tools to Create, Share and Inspire” we Włoszech we Florencji. Organizatorem kursu była Europass Teacher Academy.

09443eec aba5 40f4 95dc 223a1924876c 002

Szkoła ta oferuje wiele rodzajów kursu. Mój dotyczył głównie pracy na platformie Microsoft 365. Kursanci z Francji, Hiszpanii, Słowacji oraz z Polski zapoznani zostali z ogólnym opisem I analizą narzędzi platformy oraz jej potencjału. Prowadząca zajęcia zidentyfikowała potrzeby i cele uczestników. Na zajęciach miejsce miała m.in. eksploracja rzadziej używanych funkcji I najbardziej przydatnych narzędzi mających zastosowanie w środowisku edukacyjnym. Wspólnie tworzyliśmy plan lekcji za pomocą One Note, używaliśmy też aplikacji Sway- umożliwiającą łatwe tworzenie I udostępnianie raportów, prezentacji. Nauczycielka przybliżyła znane już uczestnikom programy z okresu pandemii, jak Teams, Stream, dzięki którym można m.in. udostępniać uczniom materiały edukacyjne, czy też tworzyć współdzielone środowisko online.
Poza tym zapoznani zostaliśmy z aplikacją One Drive- przestrzenią, w której można przechowywać swoje zasoby edukacyjne i zarządzać nimi w produktywny i wydajny sposób. Również aplikacja SharePoint ze swoimi wieloma ciekawymi możliwościami może ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela.
Dodatkowo prowadząca zajęcia omówiła zastosowanie platformy edukacyjnej -Nearpod, Pear Deck- dodatek do prezentacji Google, który pozwala na aktywne włączenie uczniów do pracy nad prezentowanymi treściami, narzędzia Curipod, chatu GPT- do tworzenia m.in. interaktywnych treści edukacyjnych poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz gry Skribbl.IO, która łączy elementy z gier wideo, jak i z takich zabaw, jak kalambury.
Na kursie miałam również okazję przedstawić zagranicznym kolegom i koleżankom prezentację o naszym liceum, regionie, a tym samym zachęcić do ewentualnej współpracy z naszą placówką.
Udział w mobilności wpłynął na poprawę moich kompetencji, dał mi szerszy ogląd podejść w nauczaniu, metod, technik, materiałów, z których mogę korzystać. Myślę, że dzieląc się moimi doświadczeniami zdobytymi w czasie kursu z koleżankami i kolegami z pracy, zachęcę nauczycieli do ubiegania się o udział w podobnych mobilnościach.

Sylwia Burchardt