W dniach od 10 do 16 lipca nauczycielka języka angielskiego Lucyna Grzenkowicz miała przyjemność uczestniczyć w kursie „ Tablets and Smartphones: Using Mobile Devices as Educational Tools”, w ramach mobilności edukacyjnej programu Erasmus + we Florencji, we Włoszech. Kurs był zorganizowany przez Europass Teacher Academy i skierowany był do nauczycieli szkół średnich oraz wyższych, którzy są zainteresowani nauczaniem swojego przedmiotu z wykorzystaniem wsparcia, jakie oferują najnowocześniejsze technologie informatyczne.

MicrosoftTeams image 2023 10 12T100314.144

W czasie tego tygodnia kursanci mieli możliwość odświeżyć swoją wiedzę i umiejętności , ale też przede wszystkim poznać nowe oprogramowania i platformy edukacyjne służące włączeniu IT do swoich zajęć celem większego zaangażowania i motywowania uczniów do pracy. Stosowanie nowopoznanych aplikacji z pewnością przyczynia się do podniesienia efektywności nauczania, a uczniom pozwala na zwiększenie swojej autonomii w procesie uczenia się i wzrostu odpowiedzialności za uzyskiwane efekty. Uczestnicy kursy mieli możliwość poznać oraz praktycznie zastosować takie platformy i aplikacje jak przykładowo: Miro, Padlet, Trello, Slido, Skbibbl.io, Plickers, Ted Education,
Nearpod, Canva, Assemblr, Curipod. Ponadto, przybliżono możliwości jakie oferuje AI w edukacji chociażby z użyciem ChatGPT. Co więcej, międzynarodowy skład nauczycieli, którzy brali udział umożliwił wymianę dobrych praktyk, a także swoich doświadczeń i informacji o systemach kształcenia w krajach takich jak Cypr, Hiszpania, Bułgaria i Słowacja. Uczestnictwo w tego typu kursach jest cennym doświadczeniem na ścieżce zawodowej każdego nauczyciela, zatem należy gorąco polecić takie przedsięwzięcia.