Szanowni Nauczyciele i Uczniowie!
Już po raz trzeci przesyłamy regulamin konkursu, który narodził się po śmierci Mirosława Odynieckiego. Chcąc ocalić od zapomnienia tego cenionego poetę (autor tomików wierszy „Akt bezbronności”, „Oczekując kamień”, „Moja Piaśnica”; jego teksty nagradzane na konkursach ogólnopolskich były publikowane w antologiach wierszy i w czasopismach), dziennikarza (w latach 1993-1999 był redaktorem naczelnym „Gryfa Wejherowskiego”, następnie felietonistą „Panoramy Powiatu”) i animatora kultury (pomysłodawca i  organizator Dni Kultury Powiatu; „Wejherowskich Spotkań Kabaretowych, spotkań poetyckich i Konkursów Jednego Wiersza, Pikniku rockowego), uczyniliśmy Go patronem konkursu. Jako dziennikarz i fotograf wiernie towarzyszył uczestnikom imprez kulturalnych, zapisywał obraz zmian, jakie dokonywały się w mieście i powiecie.

odyniecki

Celem konkursu jest nie tylko upamiętnienie działań artystycznych, dziennikarskich, fotograficznych Mirosława Odynieckiego, ale także zachęcenie młodych pisarzy i dziennikarzy do stworzenie prac w dwu kategoriach: Słowo i Obraz. „Otwieranie okna” ma być symbolicznym otwarciem się na świat, na samego siebie; nauką bacznego przyglądania się ludziom i ich otoczeniu , nauką dostrzegania spraw dostępnych oczom wnikliwego i wrażliwego obserwatora rzeczywistości.

Z powodu zbyt rozległego obszaru dziennikarsko-literackich poszukiwań postanowiliśmy, także zgodnie z sugestiami jurorów, zawęzić owo symboliczne „otwieranie okna” do słów wiersza M. Odynieckiego: „krucha jest dusza artysty”. Powszechnie wiadomo, artysta to szczególny rodzaj człowieka: (nad)wrażliwy, „czuły w nieczułości świata”, często nierozumiany przez współczesnych, nieprzystosowany do świata, wyalienowany, samotny. Jednak jego rola w społeczeństwie jest nieoceniona. To on m.in. utrwala albo kreuje świat, zachęca do działań na rzecz narodu, kształtuje gusta odbiorców, wzrusza, bawi, prowokuje itp., itd. Jego dzieła mogą być wyrazem wielkiej siły i pewności siebie, ale czasami są tylko próbą ukrycia słabości i strachu przed złem świata, gdyż dusza poety jest „krucha”.
Co proponujemy poetom/prozaikom?[kategoria: Słowo] Stwórzcie wiersz/opowiadanie o wybranym twórcy Waszego regionu. Opowiedzcie o nim tak, by zrealizować motto konkursu. Natomiast młodzi dziennikarze niech napiszą esej lub reportaż o znanym lub jeszcze nieznanym, ale przez Was cenionym, twórcy. Pokażcie jego sylwetkę, proces i efekty tworzenia mniejszych czy też większych dzieł.
Zwolennikom tworzenia obrazu [kategoria: Obraz] sugerujemy stworzenie zdjęcia / cyklu zdjęć lub filmu realizującego motto konkursu. Szczegóły wymagań znajdziecie w regulaminie.

Nasz konkurs miał dotychczas zasięg wojewódzki, ale doszliśmy do wniosku, że w każdym regionie Polski można spotkać twórcę zasługującego na upowszechnienie Jego twórczości, stąd zamiana „wojewódzki” na „ogólnopolski”. Wierzymy, że warto stworzyć dziennikarsko-literacki słownik twórców kultury, którego autorami będzie młodzież.
Będziemy z niecierpliwością czekać na Wasze prace!

 Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarsko-Literackiego im. Mirosława Odynieckiego „Otwieranie okna” Wejherowo, 1.12.2023- 30.03.2024 r. Motto konkursu: „krucha jest dusza poety”