W dniach 11-17 lutego 2024 r. uczniowie z klas 2a, 2c 3d i 3e brali uczniał w mobilności zagranicznej w ramach programu Erasmus+: Cross Countries Dimensions, realizowanego we współpracy ze szkołą partnerską w Elche - Hiszpania.

IMG 3801

Uczestnicy projektu zwiedzając Elche, Alicante i Santa Pola, poznali historię, kulturę i tradycje Hiszpanii, wzięli udział w licznych warsztatach na temat zachowania wspólnego dziedzictwa Unii Europejskiej. Ważnym aspektem podczas tej wizyty, nad którym pracowali uczniowie i ich hiszpańscy przyjaciele, były współczesne problemy ekologiczne i klimatyczne na świecie (susze, powodzie, efekt cieplarniany, anomalie pogodowe, gospodarka odpadami). Zajęcia te miały charakter pracy indywidualnej i w małych międzynarodowych grupach. Odbyły się one w szkole partnerskiej, a także podczas aktywności w terenie. W ostatnim dniu miało miejsce wspólne podsumowanie tej części projektu, który będzie kontynuowany w czerwcu br. podczas rewizyty uczniów szkoły z Elche w Polsce.