Zawsze konferencja podsumowująca kolejną edycję OPMFT „Luterek” odbywała się w grudniu, tym razem musieliśmy ją przesunąć na 19 stycznia 2024 r.

Oficjalnie to  XVI konferencja, ale gdyby policzyć te, które odbyły się w czasie pandemii lub w roku, w którym nasz przegląd teatralny się nie odbywa, oznaczylibyśmy ją cyfrą 19.

DSC 0293

Tytuł konferencji, jak zawsze, nawiązywał do tematu głównego OPMFT. Jak co roku obie panie dyrektor, obu współorganizatorów: Katarzyna Bojke i Jolanta Rożyńska, dokonały uroczystego otwarcie konferencji oraz przypomniały historię i cel ich organizowania. Prezentacje rozpoczęła p. Monika Płomin (nasza absolwentka, wielokrotna laureatka „Luterka”), która od wielu lat wraz z p. Adamem Szulcem i p. Anną Pobłocką zajmuje się organizacją przeglądu. Omówiła kolejne dni teatralnych spotkań, jakie miały miejsce w dniach 16-17.XI.2023r., kiedy to na scenie zaprezentowało się 7 grup teatralnych i jedna monodramistka. Przypomniała, że przeglądowi teatralnemu towarzyszyły dwa ogólnopolskie konkursy: poetycki i plastyczny objęte wspólnym tytułem „Od szczegółu do ogółu”, performatywne czytanie „Młynki mielą rzeczywistość”, tym razem prozy O. Tokarczuk, a także warsztaty teatralne, spotkanie integracyjne oraz rozmowy z jurorami. P.Płomin podkreśliła także ogromne zaangażowanie młodzieży, zwanej kulturariuszami, w organizację imprezy. Prezentacja wzbogacona zdjęciami z kolejnych dni święta teatru pozwoliła przywołać z pamięci najciekawsze spektakle i imprezy towarzyszące.
Prezentację na temat biografii i twórczości Olgi Tokarczuk przygotowały uczennice kl. 2g: Martyna Baranowska, Kornelia Garstka i Karolina Krauza, co było dobrym wprowadzeniem w wykład dr Justyny Pomierskiej (również naszej absolwentki), która postanowiła <zbadać wnętrze „Szafy”> Olgi Tokarczuk, zwracając szczególna uwagę
na technikę narracji. Ponieważ p. Pomierska - nauczyciel akademicki- wie, że wykłady powinny angażować także i odbiorców, zaproponowała wyzwolenie wyobraźni słuchaczy podczas uzupełniania zdań wyjętych z opowiadań O.Tokarczuk . Ćwiczenie umysłu było jak najbardziej wskazane, gdyż pobudziło myślenie i energię nauczycieli oraz uczniów, którzy dostąpili zaszczytu udziału w wykładzie.
Omówienie „Szafy” kontynuowała p. Barbara Malawska, która wykorzystała m.in. ten utwór w spektaklu zespołu „Alchemia.Bis” wystawianym na XV OPMFT „Luterek”. P. Malawska zwróciła szczególną uwagę na sposób wykorzystania alegorii w tekście literackim i spektaklu teatralnym. Prezentacje „nauczycielskie” zakończyła p. Katarzyna Król, która omówiła „Filozofię dnia powszedniego według Wisławy Szymborskiej”.
Kolejne wykłady uczniowskie obejmowały następujące tematy: Motyw Boga w „Czasie Prawieku” O.Tokarczuk- (Krystyna Budnik, kl.2g); Różnice między powieścią „Prowadź swój pług przez kości umarłych” a jego ekranizacją „Pokot” ( uczennice klasy 1a.: Maria Brodnicka, Oliwia Basendowska, Marta Malotka, zwracające szczególną uwagę na rolę natury i muzyki w filmie). Kontrowersyjne opinie polskich polityków o polskich noblistkach przytoczyły i skomentowały: Natalia Wysocka, Maja Marcjanek (kl.2a).

Następnie głos zabrał p. Karol Formela, artysta plastyk, autor m.in. „Luterkowych” plakatów, który omówił techniki ich tworzenia i ich symboliczną wymowę. Zaprezentował także prace laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Od szczegółu do ogółu”, którego był jurorem.

Na scenie nie mogło zabraknąć aktorów Teatru „Prawie Lucki”: Otylii Formeli, Natalii Grębowicz, Pauliny Grębowicz, Liwii Konkol, Oli Jankowskiej, Zuzy Jaszczak, Malwiny Malinowskiej, która wraz z Kacprem Łukasiewiczem wystąpiła w roli konferansjerki. Aktorzy zaprezentowali wiersze laureatów tegorocznego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Od szczegółu do ogółu”. Na zakończenie Aurelia Skórzyńska opowiedziała o procesie tworzenia animacji, która została wykorzystana podczas performatywnego czytania.

Konferencja była niezwykle interesująca i pouczająca, a różnorodność prezentacji pokazała nie tylko bogactwo motywów zawartych w twórczości obu noblistek, ale i inwencję wykładowców w wynajdowaniu i sposobie omówienia wybranych tematów. Mamy nadzieję, że intelektualna podróż przyniosła uczestnikom jakąś cząstkę uniwersalnej opowieści o świecie.

Daria Vitiuk & E.Ł-S

Materiał video z wydarzenia przygotowany przez Express Kaszebe