W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas pierwszych, w ramach edukacji muzycznej, uczestniczyli w projekcie "Opera od kulis". W trakcie zwiedzania Opery Bałtyckiej w Gdańsku zobaczyli zakamarki świątyni muzyki i odkryli operowe tajemnice. Zaglądali do niedostępnych na co dzień miejsc pełnych magii teatru.

IMG 1498

Trasa zwiedzania prowadziła od foyer przez widownię, scenę, kieszenie sceniczne aż do pracowni charakteryzatorskiej i krawieckiej oraz magazyny kostiumów. Podczas zwiedzania opery poznaliśmy również historię instytucji i miejsca, a także specyfikę teatru i tajniki pracy twórców operowych: zespołów artystycznych chóru, orkiestry i baletu.
Następnie udaliśmy się do Katedry Oliwskiej, gdzie mieliśmy okazję wysłuchać recitalu muzyki barokowej.