Do udziału w VII edycji zostali zaproszeni uczniowie klas VII-VIII ze szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego i puckiego. Zainteresowane szkoły mogły zgłaszać swój udział do 15 grudnia 2023 r.

IMG 20240306 130321 1

Konkurs składał się trzech etapów:
• Etap I (etap indywidualny) był etapem szkolnym przeprowadzanym przez nauczycieli matematyki i fizyki w danej szkole w dniu 20 grudnia 2023 r. Miał on formę testu jednokrotnego wyboru. Na podstawie uzyskanych wyników Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła 3-osobową drużynę złożoną z uczniów, którzy uzyskali najlepszy wynik. Drużyna ta reprezentowała szkołę w drugim etapie konkursu.
• Etap II (etap drużynowy) był etapem, w którym uczniowie (3 -osobowe drużyny wyłonione w etapie I) przygotowały prezentacje multimedialne na temat: Piękno w matematyce- Fraktale . Termin przesyłania prac był do 9 lutego 2024 r.

• Etap III (etap drużynowy) był przeprowadzany przez organizatorów konkursu.
W czasie trwania III etapu troje członków drużyny wykonywało doświadczenie z zakresu fizyki oraz rozwiązywało test składający się z trzech zadań z matematyki. W doświadczeniu fizycznym uczniowie: dokonali pomiarów, analizowali wyniki i przedstawili swoją pracę w formie sprawozdania z doświadczenia.
 
Nagrodzone zostały 3 najlepsze drużyny:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Martyrologii Piaśnicy
w składzie : Stanisław Pietruszka, Filip Rybus, Piotr Klase
II miejsce ex aequo
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof.Gerarda Labudy w Luzinie
w składzie: Piotr Baranowski, Antoni Arcab
Szkoła Podstawowa nr 1 w Rumi
W składzie: Szymon Bogdanis, Maja Malec, Agnieszka Najdowska