W tym roku szkolnym, klasy o profilu prawniczym (1a, 2a i 3a) ponownie zawitały w Sądzie Rejonowym w Wejherowie, by tym razem z naszym bezpośrednim udziałem przeprowadzić symulację rozprawy o charakterze cywilnym.

MicrosoftTeams image 2024 03 21T111954.542

Wybraliśmy osoby, które odgrywać miały poszczególne role (prokuratora, sędziego, pozwanych i świadków). Sprawa ta dotyczyła znęcania się nad zwierzęciem przez osoby niepełnoletnie i zakończyła się ona nakazem resocjalizacji obydwu pozwanych oraz nadzorem kuratora dla jednej osoby ze strony biernej procesu. Rozprawa ta pozwoliła nam wyzwolić nasze ukryte talenty w dziedzinie prawa oraz sprawdzić swe umiejętności retoryczne. Następnie w ramach edukacji prawnej pokazano nam poszczególne pomieszczenia w sądzie, w tym dla osób zatrzymanych, czy pokój gdzie przesłuchiwane są dzieci, dla których wizyta na sali rozpraw może wprawić w niepokój, czy wywołać strach. Pokój ten przystosowany był do rozmów z nieletnimi, znajdowały się tam zabawki, pluszaki, a na ścianach obecne były przyjazne dla dzieci malunki. Należy również pochwalić wygodę krzeseł, prezentowanych we wcześniej wspomnianym pokoju, jakością dorównywały krzesłom z naszej wspaniałej szkoły.
Za możliwość złożenia wizyty we wspaniale prezentującym się pod względem wizualnym sądzie rejonowym w Wejherowie, serdecznie dziękujemy.

Tatiana Kroll ( 2a)