Miasto bez teatru jest jak przyjęcie bez konwersacji.
Julie Orringer

DSC 0613

 Wiosenne Spotkania z Teatrem już dawno stały się tradycją naszego liceum. Impulsem do takiej formy obchodzenia Międzynarodowego Dnia Teatru był pobyt Teatru „Prawie Lucki” na Poznańskiej Wiośnie Teatralnej, na którą zaprosił nas pan Henryk Dąbrowski- aktor, reżyser, wielokrotny juror OPMFT. Możliwość obejrzenia różnych spektakli teatrów zawodowych i amatorskich zachęciła nas do zorganizowania podobnej imprezy w Wejherowskim Centrum Kultury. Po powstaniu naszej auli- organizujemy spotkania teatralne w szkole. Najczęściej występowały podczas nich zespoły biorące udział w „Luterku”, ale także debiutanci. Tak stało się w tym roku. Różnicą była jedynie ilość występujących zespołów, gdyż młodzież zaproszona na spotkanie mogła obejrzeć tylko cztery spektakle (jak się okazuje termin przedświąteczny nie dla każdego zespołu jest odpowiedni).

Po ciepłym przywitaniu przez dyr. Annę Wojnałowicz jako pierwsza wystąpiła grupa teatralna „3 próby”, składająca się ze studentów I roku Wiedzy o Teatrze Uniwersytetu Gdańskiego, a działająca pod opieką artystyczną Piotra Biedronia. Ich spektakl „Szymborska: kolaż” oparty na wierszach, listach, wywiadach , zdjęciach, anegdotach związanych z twórczością i biografią Wisławy Szymborskiej, wykorzystujący również śpiewane wersje wierszy, otrzymał Nagrodę Główną podczas XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka. Spektakl wartościowy nie tylko ze względu na możliwość poznania tajników warsztatu i życia naszej noblistki czy świetnej gry młodych aktorów, ale i z powodu aktywizowania publiczności zaproszonej do czytania wybranych wierszy (możemy być dumni z naszych uczniów, którzy dobrze wywiązali się z zdania) oraz do wspólnego tworzenia kolażu. Spektakl w reżyserii Barbary Madany spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem widowni. Dziękujemy studentom wyrwanym w środku nocy z objęć Morfeusza, który przybyli do nas mimo wczesnej pory i konieczności przekładania zajęć na uczelni.

Na zaproszenie udziału w naszej „wiośnie” odpowiedziała także grupa teatralna „Reflection” z wejherowskiego Technikum Elektrycznego, działająca pod opieką pani Justyny Wołowskiej. Choć grupa powstała niedawno, podjęła się bardzo ambitnego zdania: adaptacji I aktu dramatu „Czekając na Godota” Samuela Becketta. Po ten dramat sięgali najwięksi reżyserzy świata, także i polscy. Ostatnio można było obejrzeć w Teatrze Narodowym w reżyserii Piotra Cieplaka. Tym większe więc brawa dla młodych adeptów sztuki teatralnej, że podjęli się tak trudnego zadania i dobrze sobie poradzili z Beckettowskim absurdem. Będziemy czekać na efekt pracy nad całym dramatem.
Teatr „Prawie Lucki” wystawił spektakl „Podprogowe podniecenie a’la Masłowska” , za które otrzymał II nagrodę na „Wieżowisku” 2023. Scenariusz został oparty na fragmentach felietonów Doroty Masłowskiej zawartych w książce „Jak przejąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu” oraz na wybranych dramatach naszej utalentowanej absolwentki, ukazujących absurdy współczesnego świata, jego skomercjalizowanie, ‘macdonaldyzację”, „idiokrację”. Chęć ukazywania świata za pomocą groteski i ogromna witalność – to cechy członków tej grupy teatralnej. Podziękowania należą się Darii Witiuk, Alanowi Baranowskiemu, którzy w ostatniej chwili zgodzili się zastąpić nieobecnych, oraz Mai Dzielińskiej i Julii Tumińskiej, które niespodziewanie dla nich samych zostały włączone do spektaklu. Wszyscy dobrze zdali egzamin. Jak widać Zycie pisze niespodziewane scenariusze.

Wiktoria Barcz - uczennica wejherowskiej „samochodówki”, której- jak mówi opiekunka i reżyserka spektaklu p.Wioleta Sokół- „wyrazisty głos został doceniony podczas eliminacji wojewódzkich 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (wyróżnienie za monodram „Kwintesencja życia”) oraz na tegorocznym X Ogólnopolskim Konkursie
„W kręgu poezji i prozy lagrowej”, gdzie wywalczyła I miejsce i będzie reprezentować nasze województwo na gali finałowej w Rudzie Śląskiej”. Wiktoria przedstawiła spektakl „Kwintesencję życia”, który został wyróżniony przez jury młodzieżowe XVI OPMFT „Luterek” za „ pokolorowanie życia Szymborskiej w nieprzeciętnym stylu”. W spektaklu wykorzystano wiersze noblistki, ukazujących różne etapy życia poetki i różne jego odcienie- od miłości do śmierci. Widzowie mogli także usłyszeć muzykę na żywo, co zawsze podnosi walory spektaklu, w wykonaniu „wspaniałej gitarzystki – Agaty Reszki oraz nie mniej wspaniałej skrzypaczki oraz wokalistki- Doroty Pałasz”- dodaje p.W.Sokół.

Teatralna wiosna miała zakończyć się warsztatami przeprowadzonymi przez aktorkę, ale ta z powodu choroby nie mogła wywiązać się z obietnicy. Na szczęście mamy wśród naszych uczniów kreatywne osoby, takie jak Liwia Konkol, która te warsztaty wraz z innymi „Luckami” przeprowadziła. I oto na scenie pojawili się młodzi aktorzy i nie-aktorzy z różnych szkół, bawiąc się w teatr, ćwicząc różne umiejętności : budowania etiud, wyrażania emocji, wykorzystania gestu i głosu w komunikacji.
Można więc nieskromnie pozytywnie podsumować nasze teatralne spotkania. Edukacja literacka (twórczość autorów ujętych w programach nauczania: Becketta, Szymborskiej i Masłowskiej) i teatralna została przeprowadzona w formie bardziej atrakcyjnej niż tradycyjne lekcje . Nie można też zapomnieć o walorze wychowawczym- wspólne oglądanie spektakli przygotowanych przez rówieśników albo trochę starszych studentów (od kogoś trzeba się uczyć), wspólna zabawa (twórcza) podczas warsztatów. Mnie cieszy przede wszystkim fakt, ze mogliśmy po wielu latach przerwy zaprosić zespół teatralny z TE, że kolejny raz na scenie zaistniało liceum „Wejhera” (dawna „samochodówka”, którą pamiętamy m.in. z występów grupy teatralnej „Opona” działającej pod opieką pani Anny Wilk czy zespołu tańca „Alchemia”, który dzięki pani Barbarze Malawskiej zdobywał wysokie miejsca na OPMFT „Luterek”)

Skromne podarki, jakie otrzymali wykonawcy i ich opiekunowie, są tylko namiastką naszego podziękowania za wzięcie udziału w tym szczególnym dla aktorów dni. Nie można też pominąć roli Kornelii Krefty- konferansjerki i autorki plakatu, Kornelii Garstki, Martyny Baranowskiej, Karoliny Krauzy, opiekujących się zaproszonymi aktorami, które pomogły także przygotować tablice ze zdjęciami. Dziękujemy także Radzie Rodziców, która ufundowała poczęstunek oraz niezawodnym panom od dźwięku i światła: Adamowi Leknerowi, Pawłowi Laskowskiemu, Filipowi Gutowskiemu, którzy wiedzą, że „Nie wszystko się kończy po zapuszczeniu kurtyny” – jak twierdzi Jerzy Szaniawski. Oprawa fotograficzna wydarzenia: Laura Powalska i Sara Blaszke.

Edyta Łysakowska-Sobiczewska