14 października 1773 r. z inicjatywy Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego utworzona została Komisja Edukacji Narodowej. Na pamiątkę tego wydarzenia 14 października ustanowiony został Dniem Edukacji Narodowej. Z tej okazji na auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyła uroczystość obchodów Powiatowego Dnia Edukacji.

07

 Była to okazja do złożenia życzeń i gratulacji pedagogom zaangażowanym w pracę na rzecz podniesienia jakości edukacji w Powiecie Wejherowskim.

W czasie uroczystości wyróżnieni dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych Powiatu Wejherowskiego otrzymali z rąk p. Gabrieli Lisius i p. Wojciecha Rybakowskiego Nagrody Starosty Wejherowskiego. Jednocześnie Dyrektor PZS nr 1, P.Katarzyna Bojke, wyróżniła nagrodami 11 nauczycieli "Sobieskiego". Przedstawiciele "Pracodawców Pomorza" czyli największej i najstarszej organizacji pracodawców działającej na obszarze województwa pomorskiego przyznali medal Staroście p. Gabrieli Lisius oraz p. Mirosławowi Lademannowi w dowód uznania za współpracę pomiędzy placówkami edukacyjnymi prowadzonymi przez Powiat Wejherowski a środowiskiem pracodawców.

Uroczystość uświetniła obecność znakomitych gości, przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Powiatu Wejherowskiego, emerytowanych oraz czynnych zawodowo nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Młodzież przygotowała program artystyczny w żartobliwy sposób przedstawiając życie szkoły oraz relacje między uczniami i nauczycielami.