W dniach 6.10 - 14.10 Natalia Kin i Małgorzata Ruszkowska wzięły udział w szkoleniu dotyczącym nauczania sztuki i designu, które odbyło się w Colchester w Wielkiej Brytanii. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim i obejmowały między innymi zagadnienia związane z CLIL, czyli zintegrowanego nauczania języka obcego i przedmiotu, w tym wypadku powiązanego ze sztuką.

kin2018

W czasie trwania zajęć prowadzący bardzo chętnie dzielili się również wiedzą na temat nowatorskich metod nauczania. Dotyczyły one historii sztuki, ale z pewnością mogą być wykorzystane przy nauczaniu innych przedmiotów humanistycznych czy artystycznych. Ważnym uzupełnieniem wykładów był udział w różnorodnych warsztatach - część z nich odbywała się w centrum szkoleniowym, ale zdecydowana większość to zajęcia terenowe w Suffolk One Sixth Form College w Ipswich oraz w londyńskich muzeach i galeriach: Tate Modern, Tate British, National Portrait Gallery i National Gallery, Victoria and Albert Museum. W czasie zajęć uczestnicy zdobywali przede wszystkim wiedzę praktyczną, uczyli się, jak zachęcić uczniów do poznawania dzieł sztuki, jak "przybliżyć" je uczniom oraz co zrobić, by stały się one inspiracją do własnej twórczości. Nauczycielki zwróciły uwagę na to, jak ważne jest, by zachęcać do samodzielnego myślenia, odważnego wyrażania własnego zdania, nazywania uczuć i emocji, bycia kreatywnym, wychodzenia poza schemat - a więc uczenia umiejętności, które są bardzo ważne dla człowieka żyjącego we współczesnym, szybko zmieniającym się, wielokulturowym społeczeństwie. W czasie trwania szkolenia dyskutowały o naszych doświadczeniach z nauczycielami z innych krajów europejskich: Niemiec, Holandii, Hiszpanii oraz Słowacji. Ważnym elementem uczestnictwa w kursie było również zakwaterowanie u brytyjskich rodzin, co dawało możliwość doskonalenia języka angielskiego, ale też poznawania brytyjskiej kultury, architektury, tradycji i kuchni.