W tym roku możemy się pochwalić znaczącym sukcesem. Członkowie Klubu Europejskiego wzięli udział w programie Euroscola, organizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego. W Strassburgu reprezentowało nas dwudziestu czterech członków Klubu Europejskiego pod opieką Pani Olgi Aleksandrowskiej, Pani Ewy Brzoskowskiej oraz Pana Marcina Graczyka.

Wyruszyliśmy już 16 stycznia. Nasza droga prowadziła przez Norymbergę, piękne i pełne historii miasto. Każdy punkt harmonogramu skłaniał do refleksji: Ulica Praw Człowieka, na której znajduje się 27 betonowych filarów z wygrawerowanymi artykułami z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zamek cesarski, dom Albrechta Durera czy Pałac Sprawiedliwości, w którym odbyły się procesy norymberskie. Wielkie wrażenie zrobiła na nas wizyta na Zeppelinfeld, miejscu corocznych zjazdów partii hitlerowskiej oraz w Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów NSDAP. Jego siedziba mieści się w budynku wzorowanym na rzymskim Koloseum.
Drugi, najważniejszy dzień wycieczki był swego rodzaju kontrastem dla poprzedniego. Spędziliśmy go w Parlamencie Europejskim gdzie, razem z ok. 500 uczniami i ponad 60 nauczycielami z 22 krajów, wzięliśmy udział w programie Euroscola. Po przywitaniu uczestników odbyła się pierwsza sesja plenarna, podczas której przedstawiciel każdego kraju w krótkim przemówieniu przedstawił swoją grupę. W naszym imieniu wystąpiła uczennica klasy II f Julia Rutkowska.
Następnie wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na wielojęzyczne zespoły robocze, które przez cztery godziny pracowały nad następującymi, istotnymi dla dzisiejszej Europy, tematami: „Środowisko naturalne i energia ze źródeł odnawialnych”, „Bezpieczeństwo i prawa Człowieka”, „Wybory europejskie w 2019 r.”, „Przyszłość Europy”, „Migracja i integracja”, „Zatrudnienie ludzi młodych”. Doświadczenie było niesamowite. Dało nam możliwość konfrontacji naszych poglądów z mieszkańcami innych państw czy rozwijało umiejętności językowe.
Druga sesja plenarna przyniosła sprawozdania z pracy poszczególnych zespołów. Mimo, że nie zawsze jednomyślni, głosując nad poszczególnymi „ustawami”, poczuliśmy się jak prawdziwi euro posłowie. Następnie odbyła się debata z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego m.in. Reinerem Wielandem. Ukoronowaniem uroczystości były konkurs „Eurogame”, w którym reprezentowała nas Ania Rompca oraz wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej. Na tym dzień jeszcze się nie zakończył. Już w porze wieczornej zwiedziliśmy piękną, historyczną część Strasburga.
Ostatni punkt wycieczki postawił na naszej drodze nowoczesny Stuttgart. Muzea Porsche czy Mercedesa kontrastowały z zabytkami Starego Miasta. Panorama miasta, z 217 metrowej wieży widokowej, była dopełnieniem dnia. Potem już tylko kilkanaście godzin w autobusie i byliśmy w domu.