For English version please click here

Już po raz czwarty uczniowie naszego LO uczestniczyli w seminarium międzynarodowym w Akademii Europejskiej w Otzenhausen. Spotkanie odbyło się w dniach 19-24 listopada br. Tegoroczny temat, którym zajmowała się młodzież to „Uczynię sobie świat takim, jaki mi się podoba – jaką role odgrywa prawda w społeczeństwie postprawdziwym.”

Uczniowie poznali mechanizmy powstawania, a następnie rozpropagowywania nieprawdziwych informacji za pomocą najpopularniejszych mediów tj. Internet, prasa, telewizja i  radio. W grupach międzynarodowych zastanawiali się jak zafałszowane informacje oddziaływają na odbiorcę. Jaka jest siła przekazu i odbioru społecznego zafałszowanej wiadomości? Teoria połączona z praktyką w trakcie zajęć warsztatowych oraz spotkanie z dziennikarzem Luxemburger Wort, Christopherem Langenbrinkem, dała najszersze możliwe spojrzenie na temat profesjonalnego dziennikarstwa, doboru treści artykułów i obiektywnej analizy przedstawionych informacji. Zajęcia warsztatowe, integracyjne oraz interaktywne były na bieżąco moderowane przez liderkę Sophie Rickert i jej dwóch asystentów.

Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Schengen, gdzie uczniowie poznali historię podpisanego tam traktatu. Kolejnym przystankiem był Luksemburg. Zwiedzanie miasta zostało połączone z grą miejską, której celem było tematyczne poznanie miasta. W drodze powrotnej, w trakcie krótkiego przystanku w Trewirze, najstarszym mieście w Niemczech, wrażenie na uczestnikach zrobiła zachowana z czasów rzymskich brama miejska, Porta Nigra.

W trakcie intensywnego tygodnia młodzież doskonaliła znajomość języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego zarówno w mowie i piśmie oraz miała okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych za pomocą  tłumaczenia symultanicznego. Uczniowie mieli również możliwość skonfrontowania zasłyszanych stereotypów z rzeczywistością, znalezienia podobieństw, zaakceptowania różnic i odmienności kulturowych oraz nawiązania przyjaźni.