W dniu 20 marca 32 uczniów (10 osób z klasy 2b oraz 22 uczniów klasy 2f) między godziną 8-15 pod opieką p. Olgi Aleksandrowskiej oraz p. Agnieszki Knurek uczestniczyło w Dniu Otwartym Wydziału Filologicznego oraz w grze uniwersyteckiej zorganizowanej przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki.

IMG 20190320 WA0005

W ramach otwarcia, młodzież wysłuchała wykładu dr hab. prof. UG Jadwigi Węgrodzkiej pt. “Fantasy Heroes in Their Worlds”. Wykład w języku angielskim dotyczył bohaterów dzieł z gatunki fikcji i fantasy, ich cech charakterystycznych i sposobu ich prezentowania.


Po wykładzie, uczniowie wzięli udział w grze - 12 stacjach zadaniowych. Każda ze stacji oferowała uczniom różnorodne zadania na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności językowych. M.in. uczniowie mieli przeanalizować tekst piosenek, opisywać obrazy za pomocą wyszukanego słownictwa, wykonać zadania tłumaczeniowe, dzielić się wiedzą z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.


Po zakończonej grze, wszyscy uczestnicy udali się podsumowanie Dnia Otwartego, wzięli udział w zabawie - grze Kahoot, sprawdzającej świeżo uzyskane informacje ze stacji zadaniowych i mieli możliwość wygrać cenne nagrody.


Wizyta na Wydziale Filologicznym umożliwiła młodzieży zorientowanie się w wymaganiach, oczekiwaniach i profilu różnych kierunków studiów na tym wydziale, a także przetestowaniu swojej znajomości języka angielskiego.