„ACTive eUrope – occupy bALLot!”
2-10 lutego 2019 r.


Już do tradycji naszej szkoły można zaliczyć udział w międzynarodowym seminarium w Europa-Haus w Bad Marienberg (Niemcy). W tym roku I Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego reprezentowała 10-osobowa grupa uczniów oraz dwoje opiekunów – Barbara Kaczykowska i Martina Zienkiewicz. W seminarium uczestniczyła również młodzież z Czech, Grecji, Holandii, Niemiec, Słowacji i Węgier.


Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania były wybory do Parlamentu Europejskiego oraz problemy, z którymi boryka się współczesna Europa i świat: ksenofobia, rasizm, uchodźcy, brexit, korupcja, skażenie środowiska, łamanie praw człowieka, populizm. Wiele czasu poświęcono wymianie poglądów na temat znaczenia Europy w dzisiejszym świecie. Dzięki ciekawie zorganizowanym zajęciom integracyjnym młodzież szybko nawiązała ze sobą kontakty, co zaowocowało dobrą współpracą w międzynarodowych grupach projektowych.
Urozmaiceniem codziennych intensywnych zajęć był wyjazd do Spiry (Speyer) – jednego z najstarszych miast w Niemczech i zwiedzanie starówki oraz katedry (obiektu wpisanego na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO). Inną niewątpliwą atrakcją była wycieczka do Strasburga , gdzie młodzież, oprócz zwiedzania miasta, uczestniczyła w interaktywnych zajęciach będących symulacją pracy Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady Europy.
Tradycyjnie na początku seminarium odbył się wieczór międzynarodowy. Wzorem ubiegłych lat miał miejsce tzw. European candle-light-dinner - spotkanie wszystkich uczestników na uroczystej kolacji przy świecach. Młodzież z każdego kraju przygotowywała narodowe potrawy a po wspólnym posiłku przedstawiała swój program artystyczny. W ramach integracji innego wieczoru uczestnicy wcielili się w gwiazdy rocka i zaprezentowali się w ciekawym koncercie.
W drugiej części projektu młodzież brała udział w warsztatach graffiti zorganizowanych przez Youth Art School w Altenkirchen. Prace na kartonach oraz na płótnach odnosiły się do tematyki seminarium i były bardzo ciekawą formą ekspresji problemów dotykających współczesną oraz przyszłą Europę.
Myśląc o korzyściach płynących z udziału w seminarium warto zapoznać się z opiniami naszych uczniów.
Podsumowując można stwierdzić, że po raz kolejny udało się naszym uczniom wykreować pozytywny wizerunek szkoły a także zbudować ciekawe relacje z rówieśnikami z innych krajów.
                                                                                                                                                                                                                     Martina Zienkiewicz