Colchester – Ipswich – Londyn,

czyli czego o nowoczesnej edukacji nauczyła nas wizyta w Wielkiej Brytanii.

Rok szkolny 2018/2019 dla części nauczycieli z Liceum im. Jana III Sobieskiego rozpoczął się bardzo intensywnie. Już na początku października dwie osoby wzięły udział w zagranicznym szkoleniu w ramach programu Erasmus. Pierwszy z wielu wyjazdów, w jakich w tym roku uczestniczyli wejherowscy pedagodzy, miał miejsce w Wielkiej Brytanii i chociaż docelowo skierowany był do nauczycieli sztuki i designu, wzięły w nim udział dwie polonistki, p.Natalia Kin oraz p.Małgorzata Ruszkowska.

IMG 20181011 100901036 HDR

Jak się okazało, był to doskonały pomysł, ponieważ wiedzę dotyczącą nowoczesnego nauczania sztuki da się zastosować również w odniesieniu do sztuki, kultury i języka polskiego. Szkolenie trwało tydzień, program był bardzo napięty i intensywny: 06.10 – indywidualne zwiedzanie Colchester: wspólne zwiedzanie miejsc malowanych przez Constable’a;, wykład o metodach nauczania sztuki w Anglii, spacer po mieście; wprowadzenie do metody CLIL w nauczaniu sztuki i historii sztuki, wymiana doświadczeń; zwiedzanie muzeów sztuki w Londynie (Tate Modern, Tate Britain); wizyta w szkole, obserwacja lekcji i rozmowy z nauczycielami – Suffolk One Sixth Form College w Ipswich; zwiedzanie muzeów sztuki w Londynie (National Gallery, National Portraitl  zwiedzanie indywidualne Londynu:  Victoria and Albert Museum; Natural History Museum, spacer po mieście.

Główną zaletą uczestnictwa w wyjeździe było poznanie licznych metod nauczania aktywizujących ucznia. Celem nauki w anielskich szkołach nie jest „nauczenie” ucznia wiedzy pamięciowej, ale zaciekawić go, zachęcać ich do kreatywności, otwartości, wyrażania własnego zdania, podjęcia dialogu na temat sztuki i jej roli.  Nauczyciele dowiedzieli się, jak przy nauczaniu wykorzystać CLIL, czyli Content and Language Integrated Learning - uczenie się języka w sposób naturalny, tak jak języka ojczystego, czyli przyswajanie słówek i gramatyki „przy okazji”, np. podczas dyskusji na określony temat, oglądaniem i omawianiem filmów itp. CLIL w nauczaniu dwujęzycznym polega na wykorzystaniu drugiego języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego języka.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu poznałyśmy ciekawe metody nauczania aktywizujące ucznia. W londyńskich galeriach i muzeach dowiedziałyśmy się, jak prezentować uczniom dzieła sztuki, aby zachęcić ich do przeżywania kontaktu z kulturą – można zaproponować im ciekawe zadania.

Najciekawsze metody, które z pewnością będziemy stosować w codziennej pracy, to: mapa myśli (rozbudowana, w formie graficznej, bazująca na luźnych skojarzeniach, jako metoda nie tylko notowania, ale i pobudzania kreatywności); metoda: wiem na pewno – wiem trochę – chcę zapytać o…(uczeń sam określa, czego chciałby się dowiedzieć); odtwarzanie/reprodukowanie wybranego dzieła sztuki w muzeum ze zwróceniem uwagi na wybrany element, np. technikę wykonania dzieła, nauka poprzez zabawę; gra muzealna – szukanie dzieła, które budzi określone emocje, np. smutek, niepokój, radość.

Z wyjazdu wróciłyśmy bogatsze o nowe doświadczenia, pełne nowych pomysłów i zapału do dalszej pracy. Najważniejsze korzyści płynące z tego wyjazdu to pogłębienie wiedzy na temat nauczania dwujęzycznego z wykorzystaniem metody CLIL; pogłębienie wiedzy z zakresu sztuki; wymiana doświadczeń z nauczycielami z innych krajów; poznanie nowych metod nauczania, udoskonalenie warsztatu pracy; poznawanie angielskiej kultury, obyczajów, sztuki i oczywiście poprawa znajomości języka angielskiego.

Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)
Description (optional)