I Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów  Klas VIII Szkoły Podstawowej, zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie w roku szkolnym 2018/2019 odbył się 21 marca 2019 roku- w Dniu Otwartym Szkoły.

DSC 1247

Celami konkursu były: popularyzacja i pogłębienie ogólnej wiedzy dotyczącej Niemiec, poszerzenie umiejętności językowych młodzieży, doskonalenie umiejętności wykorzystania różnorodnych źródeł wiedzy, inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej, promowanie szlachetnego współzawodnictwa, wzmacnianie wiary we własne siły oraz rozwijanie motywacji do nauki języka niemieckiego.

Zainteresowane konkursem szkoły z powiatu wejherowskiego  zgłaszały swój udział w konkursie do 12 marca 2019 roku. Etap szkolny - przygotowany przez Organizatora, odpowiedzialna P. Zienkiewicz, polegał na rozwiązaniu pisemnego testu, sprawdzającego podstawową wiedzę jęz. niemieckiego- znajomość gramatyki, rozumienie tekstu czytanego oraz elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Do II etapu- powiatowego zgłosiły się szkoły z takich miejscowości, jak :Rumia, Reda, Wejherowo, Bolszewo, Orle, Bożepole Wielkie, Rozłazino, Góra, Strzepcz.

Dwuosobowe zespoły z poszczególnych szkół przygotowywały się do etapu powiatowego zgodnie z wytycznymi Organizatora, etap powiatowy- odp. S. Burchardt.

Zakres materiału dotyczył znajomości: symboli  narodowych Niemiec, geografii, np. krajów graniczących z  Niemcami, długości granic lądowych z poszczególnymi państwami, nazwy krajów związkowych Niemiec oraz ich położenie, najwyższych  szczytów  górskich w Niemczech, największych wysp Niemiec, turystyki, m.in. najważniejszych  zabytków Berlina – zdjęcia poszczególnych zabytków oraz ich nazwy w jęz. niemieckim, nauki, m.in. wybitnych jednostek - Albert Einstein, Rudolf Diesel, Max Planck, Paul Nipkow, Gabriel Fahrenheit, Heinrich Rudolf Hertz, Johannes Kepler, Rudolf Cristian Karl Diesel, Konrad Zuse, Emil Berliner oraz ich osiągnięcia, literatury, czyli znajomości nazw polskich i niemieckich odpowiedników najpiękniejszych baśni braci Grimm, np. Kopciuszek (Aschenputtel), muzyki - dopasowanie usłyszanych utworów do zespołów takich, jak - Tokio Hotel, die Ärzte, die Toten Hosen, Die fantastischen Vier, filmu- podstawowych informacji n.t. Międzynarodowego Festiwalu „Berlinale”, kuchni – najpopularniejszych gatunków chleba w Niemczech i ich niemieckich nazw, polityki -kanclerz i prezydent Niemiec- nazwiska i imiona, od kiedy na stanowisku, przynależność polityczna, historii - zjednoczenie Niemiec, budowa i zburzenie Muru Berlińskiego oraz znajomości wybranych przysłów, np. Aller Anfang ist schwer. - Każdy początek jest trudny.

Konkurs miał charakter multimedialny - (prezentacje, utwory muzyczne, zdjęcia). Konkurencje oceniane były przez jury, w skład którego wchodzili nauczyciel oraz uczniowie. Prowadzącą konkurs była uczennica, a nad całością czuwał organizator konkursu.

Wyniki etapu powiatowego wyglądały następująco:

I miejsce-Julia Maszota oraz Kinga Chołody

  1. im Janusza Kusocińskiego, Bożepole Wielkie, ul. Szkolna 1

                 nauczyciel-Anna Anisiewicz

II miejsce- Oliwia Lejkowska, Artur Łazarski

                  Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie

                  nauczyciel- Ewa Antoniewicz

III miejsce- Katarzyna Młyńska, Aleksander Kamradt

  1. im. Jakuba Wejhera w Górze

                  nauczyciel- Dorota Galiniewska

Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie liceum przygotowali poczęstunek- ciasteczka, babeczki. Na prośbę organizatora, uczniowie klas VIII anonimowo ocenili konkurs w skali 1-10 oraz napisali ewentualne sugestie na przyszłość. Uczestnikom podobało się m.in.: praca w zespołach 2-osobowych, miła i przyjazna atmosfera, trudniejsze zwroty podane w jęz. polskim, pytania zgodne z zakresem materiału.

Na wręczenie dyplomów zaproszono do Sali 79 nauczycieli szkół podstawowych, którym organizator podziękował za przygotowanie uczniów do konkursu. Spotkanie było okazją do rozmowy oraz wymiany doświadczeń między nauczycielkami jęz. niemieckiego szkół podstawowych i liceum. Nauczyciel liceum przedstawił germanistkom przygotowany konkurs, pokazując krótko poszczególne slajdy oraz zapoznając z formą konkursu. Na zakończenie konkursu zrobiono pamiątkowe zdjęcia.

Laureaci konkursu zaproszeni zostali wraz z opiekunami na uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych na aulę, gdzie wyróżniono również uczestników pozostałych konkursów organizowanych przez nauczycieli liceum.