Tradycyjnie wczesną jesienią, w dniu 5 października 2019 roku, odbył się Memoriał Pamięci Macieja Kanteckiego. Wspominaliśmy wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego w naszej szkole, pasjonata kultury fizycznej i rekreacji ruchowej. Miejscem imprezy biegowej był Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze mimo nie najlepszej pogody.

D2C4v8O6P0Q0O1X5A7p034g540p6J9i2 f

W biegach wzięło udział 86 uczestników, a każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal oraz koszulkę z nadrukiem. Medale wręczał Kierownik Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM Wejherowa Michał Jeliński oraz Dyrektor PZS nr 1 w Wejherowie Katarzyna Bojke. Pan Andrzej Bogusz, wieloletni przyjaciel Macieja, doskonale odnalazł się w roli spikera, który przypomniał w anegdotach postać Macieja Kanteckiego i dopingował uczestników biegu. Memoriał swoją obecnością uświetniła Pani Wanda Kantecka.

W tym roku Memoriał mógł się odbyć dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu lokalnych władz – Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta Wejherowa. Ogromne słowa wdzięczności i podziękowania kierujemy również do firm i osób prywatnych, które swoją hojnością i bezinteresowną pomocą wspomogły organizację biegu: Nadleśnictwa Wejherowo, Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Drewa-Hydroinstal, Firmy Dedicated Logistics, Państwa Bychowskich, Państwa Kruszyńskich, Państwa Labudda, Państwa Pelcer, Państwa Pieper, Radzie Rodziców przy I LO im. Króla Jana III Sobieskiego, Stowarzyszeniu Absolwentów I LO im. króla Jana III Sobieskiego.