„Zrozumiejmy tedy, jak bardzo piękny i użyteczny dla ludzi jest stan nauczycielski, z którego wyszło tylu mistrzów najlepszych umiejętności i z którego tyle korzyści zwykły czerpać wszystkie inne stany”.
Słowami Andrzeja Frycza - Modrzewskiego młodzież I LO im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczęła 11 października obchody Dnia Edukacji Narodowej. DSC4815

W uroczystym spotkaniu, które było okazją do wielu wzruszeń, podziękowań i wspólnego świętowania uczestniczyli nauczyciele seniorzy, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz uczniowie. W pierwszej kolejności głos zabrała pani Justyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Rodziców, która złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali kwiaty i podziękowania dla całego grona pedagogicznego na ręce Dyrektor Szkoły, Katarzyny Bojke. Dzień ten stał się także okazją do wyróżnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, uhonorowanych licznymi nagrodami: Medalem Komisji Edukacji Narodowej- ten otrzymała pani Monika Antoniuk, Nagrodą Starosty, którą wyróżniono wicedyrektor Annę Wojnałowicz oraz Nagrodami Dyrektora Szkoły. Podczas części artystycznej wysłuchaliśmy przedstawicieli uczniów klas 2d, 3a, 3f, 1c, 2a, 2c, którzy pod opieką pani Małgorzaty Ruszkowskiej i pana Tomasz Lesnera przygotowali wzruszający montaż słowno-muzyczny w poetyckiej formie oddający trud kształtowania umysłów i wrażliwości młodych ludzi, codziennie podejmowany przez nauczycieli. Kluczem do odczytania przesłania programu stała się symbolika lotu, oddająca zarówno trudne momenty w pracy pedagogicznej, jak i te dodające skrzydeł niejednemu nauczycielowi. Uwierz skrzydłom, własnym skrzydłom - te słowa piosenki Grzegorza Turnaua pozostaną w pamięci i zapewne dodadzą otuchy nie tylko w tak radosnym dniu, jakim jest święto Edukacji Narodowej, ale i w codzienności kolejnych szkolnych dni.