W czwartek 14 liatopada 2019 r. w  III Liceum Ogólnokształcącym im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie odbyła się III Humanistyczna Konferencja Uczniowska "Na trzy głosy o.... języku". Głosów było jednak znacznie więcej! Przybyło ponad dwudziestu referentów z pomorskich szkół, m.in. z I LO w Wejherowie, III LO w Gdyni, IX LO w Gdyni, I LO w Sopocie, II LO w Gdańsku i XX LO w Gdańsku. Nasze liceum rezprezentowała uczennica Katarzyna Kania, przy silnym wsparciu klasy III G.

169 561

Konferencję rozpoczęła wykładem inauguracyjnym poświęconym etyce wypowiedzi Pani prof.dr hab. Izabela Kępka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie wystąpienia były niezmiernie interesujące i, co podkreślała także Pani profesor, świadczyły o bardzo wysokiej świadomości językowej młodych badaczy. 

Konferencję rozpoczęła wykładem inauguracyjnym poświęconym etyce wypowiedzi Pani prof.dr hab. Izabela Kępka z Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie wystąpienia były niezmiernie interesujące i, co podkreślała także Pani profesor, świadczyły o bardzo wysokiej świadomości językowej młodych badaczy.

Kasia wygłosiła bardzo interesującą prelekcję: Czy pseudominy są nazwami własnymi?. Opiekunem merytorycznym jest p. Natalia Kin
Poniżej zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji!