29 listopada 2019 r. uczniowie klasy 2c z nauczycielem Dorotą Kuchanny-Ardigo’ salę lekcyjną zamienili na salę wykładową na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, by wysłuchać dwóch interesujących wykładów: „Zmysłowe bakterie” dr hab. prof. UG Mariana Sęktasa i „Entomologia sądowa” dr Marty Zakrzewskiej.

IMG 20191129 112550

Przed zajęciem miejsc na auli uczniowie zwiedzili wystawę Muzeum Inkluzji w Bursztynie i czasowe ekspozycje drapieżnych ptaków i ssaków „Zabójcy bez winy” a także oglądali szkielety finwala, żyrafy, nosorożca, akwarium biotopowe afrykańskiego jeziora Malawii i formikarium. 

Pierwszy z wykładów „Zmysłowe bakterie” pozwolił utrwalić i poszerzyć wiadomości na temat morfologii bakterii oraz ich podstawowych funkcji życiowych, np. przemieszczania się w reakcji na bodźce środowiskowe. Młodzież miała możliwość poznania biologii bakterii ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska „quorum sensing” czyli "porozumiewania się" między sobą bakterii za pomocą cząsteczek związków chemicznych.
Dzięki wykładowi „Entomologia sądowa” uczniowie mieli okazję, by dowiedzieć się o praktycznym wykorzystaniu wiedzy o owadach – o ich biologii i ekologii – w ramach różnorodnych postępowań, w tym prowadzonych czynności dochodzeniowych i procesów sądowych. Współczesna entomologia zajmuje się badaniem gatunków i rozwojem owadów nekrobiotycznych w celu ustalenie czasu, jaki upłynął od śmierci do momentu ujawnienia zwłok, ale także określeniem miejsca zgonu, faktu przeniesienia zwłok, czy też obecności sprawcy na miejscu ujawnienia zwłok.
Oba wykłady okazały się niezwykle ciekawe! Dzień spędzony na wykładach pozostawił lekki niedosyt i ogromną chęć powrotu na zajęcia organizowane dla uczniów przez Wydział Biologii UG.